Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bäckens EQ samlingar

Skapad 2020-01-16 08:20 i Ingaredsskolan Alingsås
Alingsås kommunmall - LPP för fritidshemmet
Grundskola F – 6
Under Vårterminen 2020 kommer vi att arbeta med EQ

Innehåll

 

Syfte, generativ frågeställning 

Vår grupp behöver jobba på att samarbeta och stärka "vi känslan". Att kunna prata om känslor och se saker ur en annans perspektiv.

 

 Dessa förmågor förväntas eleven utveckla

 

 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt.

 

Dessa delar av centrala innehållet kommer att beröras i kommande aktivitet

 

Språk och kommunikation

 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

 

 

Inför utvärdering

Har sammanhållningen i gruppen blivit bättre? Har eleverna fått ökad förståelse för varandra och att vi alla har olika behov och förutsättning?

 

Aktivitet

En gång i veckan träffas halva fritidsgruppen. Vi ser på Vara vänner och Evas känslokoll och samtalar om vad vi har sett och gör olika typer av samarbetsövningar. 

 

 

 

Dokumentation och uppföljning

Uppföljning sker kontinuerligt under terminens gång vid arbetslagsmöten och vid samlingar.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: