Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp engelska vt-20, åk 7.

Skapad 2020-01-16 08:25 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7 Engelska
Vi arbetar vidare för att utveckla våra förmågor, kunskaper och självförtroende i det engelska språket.

Innehåll

Vad ska eleven lära om?

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används.

Hur ska eleven lära?

-Vi läser olika slags texter från läromedlet "Good Stuff Gold" och det digitala läromedlet "Clio".

-Vi tränar genom att samtala om textens innehåll, återberättar det lästa och svarar på frågor.

-Vi lär oss strategier för att förstå språket, t ex upptäcka de betydelsebärande orden och sammanhangen i texter.

-Vi ser på engelsktalande film utan textstöd. 

-Vi tränar språkliga företeelser som stavning och grammatik.

-Vi betonar vikten av att våga uttrycka sig.

Bedömning; Vad ska bedömas?

Förmågan att läsa, skriva och tala engelska. Även kunskaper om det engelska språket och om sammanhang där engelska används. 

Hur ska det bedömas?

Genom:

- Hörövningar.

- skrivuppgifter.

- samtalsövningar.

- glosförhör och quiz.

När ska det bedömas?

Kontinuerligt under vt-20.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: