Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild: Matris Tredimensionellt arbete 2020

Skapad 2020-01-16 08:25 i Öjersjö Storegård Partille
Tre bilduppgifter.
Grundskola 7 – 9 Bild
Teckna, måla, fotografera, filma, skulptera- ja allt som har med bild att göra- är gjort med den egna viljan. Alla kan lära sig att teckna, måla, fotografera, filma etc. Du kan lära dig det. För att du till exempel ska lära dig teckna behöver du kunna ett antal trick och ha en del grundläggande kunskaper. Dessa kunskaper är inte särskilt svåra att förstå sig på. Däremot kan det vara lite svårare att lära sig att använda dem i praktiken. Viljan att träna dessa kunskaper avgör om du blir en skicklig tecknare eller fotograf. Det skiljer sig alltså inte från att lära sig spela fotboll. Man måste träna, vilket hänger på viljan att träna. Under kommande period kommer vi att arbeta med olika kunskapsområden inom ämnet Bild, du kommer att få möjlighet att utveckla dina färdigheter inom många olika områden. Du lär dig att göra vissa övningar och genom detta förstår du hur det går till att framställa bilder. Sedan hänger det alltså på att du vill träna på att göra bilder.

Innehåll

MÅLET MED BILDUNDERVISNINGEN

… framställa bilder med olika uttryckssätt och med olika metoder

… kombinera färg, form och bildkomposition på ett fungerande sätt

… framställa personliga bilder och hitta kreativa bildlösningar

… utöva bildkomposition, lära sig grunderna såväl teoretiskt som praktiskt

… utöva två- och tredimensionellt arbete

… analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktionUppgifter och arbeten dokumenteras och sparas i Digital portfolio i Classroom samt i er mapp i bildsalen.


Självständighet och förmåga att ta eget ansvar för sin arbetsprocess bedöms under allt arbete. Det som är viktigast i bildämnet är den skapande processen som innehåller tanke, praktiskt arbete och reflektion över egna och andras uttryck.

Följande förmågor bedöms:

Bildframställning: hur pass utvecklat bildspråk du har

Kommunikation: din förmåga att kommunicera budskap i dina verk (åsikter och upplevelser)

Material och tekniker: hur du hanterar olika material

Självständighet: din förmåga att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt, ge omdömen kring den egna arbetsprocessen

Bild- och kulturhistorisk allmänbildning: Kan hitta likheter och skillnader hos olika konststilar samt placera dem rätt i tiden. Inser bildens betydelse i samhällsutvecklingen.

Utvärdera: utvärderar ditt eget arbete med användning av relevanta bildbegrepp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl

Matriser

Bl
Bildmatris åk 7-9

Bildframställning

På väg mot målet
>>>>>>>>
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
Bearbetning/noggranhet
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Kan framställa berättande och informativa och samhällsorienterade bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett ENKELT bildspråk och DELVIS GENOMARBETADE uttrycksformer.
Kan framställa berättande och informativa och samhällsorienterade bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett UTVECKLAT bildspråk och RELATIVT VÄL GENOMARBETADE uttrycksformer.
Kan framställa berättande och informativa och samhällsorienterade bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett VÄLUTVECKLAT bildspråk och VÄL GENOMARBETADE uttrycksformer.
Material och tekniker
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Kan använda tekniker, verktyg och material på ETT I HUVUDSAK FUNGERANDE sätt. PRÖVAR hur dessa kan kombineras för olika uttryck.
Kan använda tekniker, verktyg och material på ett RELATIVT VÄL FUNGERANDE sätt. PRÖVAR OCH OMPRÖVAR hur dessa kan kombineras för olika uttryck.
Kan använda tekniker, verktyg och material på ett VÄL FUNGERANDE, VARIERAT OCH IDÈRIKT sätt. PRÖVAR OCH OMPRÖVAR SYSTEMATISKT hur dessa kan kombineras för olika uttryck.
Bildkomposition
Redskap för bildframställning
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Kan kombinera former, färger och bildkompositioner på ett I HUVUDSAK FUNGERANDE sätt.
Kan kombinera former, färger och bildkompositioner på ett RELATIVT FUNGERANDE sätt
Kan kombinera former, färger och bildkompositioner på ett VÄL FUNGERANDE sätt.
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9

Arbetsprocess

På väg mot målet
>>>>>>>>
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
Eget ansvar
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
BIDRAR TILL ATT GÖRA VAL SOM LEDER arbetet FRAMÅT.
FORMULERA HANDLINGSALTERNATIV SOM MED NÅGON BEARBETNING LEDER arbetet FRAMÅT.
Kan FORMULERA OCH VÄLJER HANDLINGSALTERNATIV SOM LEDER arbetet FRAMÅT.
Presentation
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Presenterar bilder med VISS ANPASSNING till syfte och sammanhang.
Presenterar bilder med RELATIVT GOD ANPASSNING till syfte och sammanhang.
Presenterar bilder med GOD ANPASSNING till syfte och sammanhang.
Utvärdering
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Kan ge ENKLA omdömen om arbetsprocessen och KAN MED VISS STÖD visa på samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Kan ge UTVECKLADE omdömen om arbetsprocessen och visar då på samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbete.
Kan ge VÄLUTVECKLADE omdömen om arbetsprocessen och visar då på KOMPLEXA samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.

Bildanalys och begrepp

På väg mot målet
>>>>>>>>
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
Bildanalys
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Kan beskriva bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett ENKELT sätt.
Kan beskriva bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett UTVECKLAT sätt.
Kan beskriva bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett VÄLUTVECKLAT sätt.
Bildanalys
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Kan tolka samtida och historiska bilder och visuell kultur och för då ENKLA OCH TILL VISS DEL UNDERBYGGDA resonemang. Kopplar till egen erfarenhet, andra verk och företeelser i omvärlden.
Kan tolka samtida och historiska bilder och visuell kultur och för då UTVECKLADE OCH VÄL UNDERBYGGDA resonemang. Kopplar till egen erfarenhet, andra verk och företeelser i omvärlden.
Kan tolka samtida och historiska bilder och visuell kultur och för då VÄLUTVECkLADE OCH VÄL UNDERBYGGDA resonemang. Kopplar till egen erfarenhet, andra verk och företeelser i omvärlden.
Begrepp
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Kan visa VISS ANVÄNDNING av ämnesspecifika begrepp.
Kan visa RELATIVT GOD ANVÄNDNING av ämnesspecifika begrepp.
Kan visa GOD ANVÄNDNING av ämnesspecifika begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: