Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP engelska för Erik vt-20

Skapad 2020-01-16 08:33 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 8 Engelska
Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleven utvecklar kunskaper i engelska språket. Undervisningen ska ge eleven möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på engelska och en tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Innehåll

Vad ska eleven lära om?

Vi ska öva på att samtala om vardagshändelser.

Vi ska öva på att samtala om egna tankar, intressen och upplevelser.

Vi ska träna på att lyssna på talad engelska och läsa texter som kan förekomma i vardagen och i praktiska situationer.

Vi ska träna på att producera beskrivningar och meddelanden som man kan behöva i praktiska situationer i vardagen.

Hur ska eleven lära?

Genom enskild undervisning.

Genom olika övningar som behandlar hur engelska ska användas i olika praktiska situationer.

Genom digitala läromedel.

Film och videoklipp.

Bedömning; Vad ska bedömas?

Övningar i digitala läromedel.

Hörövningar.

Skrivövningar.

Samtalsövningar.

Hur ska det bedömas?

Genom regelbunden avcheckning under terminen.

 

När ska det bedömas?

Kontinuerligt under vt-20.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: