Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema: kläder, moderna språk vt-20

Skapad 2020-01-16 08:34 i Djupedalskolan Härryda
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
I det här temat får du lära dig ord och begrepp som har med kläder att göra. Du får möjlighet att visa dina skriftliga och muntliga kunskaper genom en modevisning men även via hör- och läsförståelse.

Innehåll

Förstå innehållet i tal

lyssna på text

substantiv i bestämd form

färgerna

orden den och det om saker

adjektivets böjning och placering

Formulera sig muntligt och skriftligt

obestämd artikel 

adjektiv i plural

kunna böja och använda verb som har med kläder att göra

modevisning - presentera vad en person har på sig, färg, randigt/prickigt/blommigt/rutigt, variera meningsbyggnad 

Förstå innehållet i text

https://urskola.se/Produkter/190443-Los-frag-Mode-Deutschland

https://urskola.se/Produkter/177187-Pregunta-ya-Moda

https://urskola.se/Produkter/196340-Alors-parle-Les-vetements

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
    M2
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
    M2
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
    M2

Matriser

M2
Förstå, använda strategier och uttrycka sig muntligt

Förstå, använda strategier och uttrycka sig muntligt

E
C
A
Hörförståelse
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Välja & använda strategi vid hörförståelse
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande.
Formulera sig muntligt
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Redogöra, kommentera & agera vid läsförståelse
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Välja & använda strategi vid läsförståelse
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
Formulera sig skriftligt
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, tydligt och relativt sammanhängande med fraser och meningar samt anpassat till mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: