Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP för grundläggande engelska vt-20

Skapad 2020-01-16 08:40 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Bygg upp engelskan med vardagliga ord och fraser
Grundskola 5 – 7 Engelska
Lyssna, läsa, tala, skriva. Grundläggande kunskaper kommer tränas och repeteras.

Innehåll

Vad ska eleven lära om?

- Inhämta, repetera och befästa grundläggande kunskaper i det engelska språket.

- Träna förmågan att förstå tydligt och enkelt tal, t ex samtal, dialoger, intervjuer, instruktioner och beskrivningar, från olika medier.

- Träna förmågan att på olika sätt öva läsförståelsen i olika slags texter. 

- Träna förmågan att kommunicera i skrift t ex presentationer, meddelanden, berättelser, beskrivningar och instruktioner.

- Träna förmågan att använda engelska muntligt i olika sammanhang.

- Kunna delta i samtal och att våga använda språkliga strategier för kommunikation.

Hur ska eleven lära?

-Vi läser olika slags enklare texter från läroböcker och det digitala läromedlet "Clio".

- Vi tränar genom att samtala om textens innehåll, återberättar det lästa och svarar på frågor.

- Vi lär oss strategier för att förstå språket, t ex upptäcka de betydelsebärande orden och sammanhangen i texter.

- Vi tränar språkliga företeelser som stavning och grammatik.

- Vi tränar och repeterar genom digitala, pedagogiska spel.

- Vi samtalar om vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser, åsikter, känslor, erfarenheter och aktiviteter.

- Materialet vi använder oss av är i huvudsak anpassat för lägre årskurser.

Bedömning: vad ska bedömas?  

- Elevens förmåga att läsa, skriva och tala engelska.

 

Hur ska det bedömas?

Genom:

- Hörövningar.

- skrivuppgifter.

- samtalsövningar.

- glosförhör.

När ska det bedömas?

Kontinuerligt under vt-20.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9

Matriser

En
Bedömningsmatris Engelska

>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
E
Lyssna och förstå
Förstår enkla samtal/dialoger. (T ex Hello! How are you? I´m fine thank you and how are you?)
Förstår det mesta när någon berättar enkelt om sig och sin familj. ( Tex This is my mum. Her name is Jane.
Förstår berättelser och samtal med kända teman, (tex om husdjur och sport) med hjälp av bilder och/eller text.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen som platser, händelser och aktiviteter. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande. Eleven förstår talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt kan med viss relevans använda utvalt material i sin egen produktion och interaktion.
Tala
Ex redovisning
Kan berätta kort om något när ämnet är känt.
Kan berätta om något med hjälp av stöd (tex mindmap, bilder, kroppsspråk)
Kan berätta något med hjälp av stöd (tex mindmap, bilder, kroppsspråk) Du talar mer fritt och kan använda någon strategi för att förbättra egna framställningar.
I muntliga framställningar av olika slag som berättelser, beskrivningar, meddelanden och instruktioner, kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
Samtala
Deltar i enkla dialoger efter förberedelse.
Deltar i enkla samtal med hjälp av texten i läroboken, ord, bilder och/eller kroppsspråk.
Deltar i samtal och kan använda någon strategi för att komma förbi språkliga hinder och på så sätt underlätta kommunikationen.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem och förbättrar interaktionen.
Läsa och förstå
Läser och förstår texter om kända ämnen med hjälp av bilder.
Kan läsa och förstå enklare texter och visar det genom att muntligt och skriftligt svara på frågor.
Kan läsa och förstå enklare texter med god förmåga och visar det genom att muntligt och skriftligt svara på frågor. Kan i stora drag återberätta en text du läst.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för läsning. Eleven kan välja texter av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Skriftlig produktion Ex meddelande, text, berättelse,
Kan skriva meningar, tex svara på frågor.
Kan skriva en kort text, t ex om sig själv eller om ett djur.
Kan skriva en sammanhängande text med hjälp av t ex tankekarta eller bilder.
I skriftliga framställningar av olika slag som berättelser, beskrivningar, meddelanden och instruktioner, kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin skriftliga produktion kan eleven bearbeta, och göra enstaka förbättringar av sina texter.
Skriftlig interaktion
Kan skriva eller besvara ett meddelande som någon engelsktalande kan förstå.
Kan skriva och svara på meddelanden med lite mer innehåll, t ex ett e-mail.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem och förbättrar interaktionen.
Interkulturell förståelse. Utveckla kunskapen om hur man lever i engelsktalande länder.
Kan ge exempel på hur människor lever i något engelsktalande land, t ex skola, musik, idrott.
Kan ge exempel på skillnader och likheter i hur människor lever i något engelsktalande land och jämföra med Sverige.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: