Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns intresse för rörelse

Skapad 2020-01-16 08:44 i Skattkistans förskola Hörby
Förskola
Barnintervjuer har genomförts i syfte att kartlägga barnens enskilda intresse och ta reda på hur de ser på sitt eget lärande. Intervjuerna visar på att majoriteten av barnen påtalar ett intresse för rörelse på olika sätt.

Innehåll

Nationellt mål:

 

Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.

Syfte:

  • Utmana barnen vidare i sina intressen
  • Rörelse i ett hälsoperspektiv
  •  Utveckla motorik, kroppsuppfattning och koordinationsförmåga
  •  ge utrymme till samspel och turtagning
  •  Skapa en känsla hos barnen av att lyckas och det man inte redan kan, har man möjlighet att träna på för att känna att man utvecklas

 

 

 

Innehåll:

Ge barnen rika möjligheter för rörelse under sin vistelsetid på förskolan.

Ge barnen möjlighet att utveckla den typ av rörelse som det enskilda barnet önskar

Introducera barnen i rörelseaktiviteter på olika sätt. Barnen har olika intressen och kan inspirera varandra. 

Ställa barnen inför utmaningen att prova något man inte utövat tidigare.

I undervisningen vistas i olika miljöer som inspirerar till rörelse.

 

v.4

Utflykt till Fulltofta. Halva gruppen åker. Barnen utmanas i skogsmiljö. Röra sig i terräng som stimulerar grovmotoriken. Finns hinderbana som många av barnen fångas av. Klättra, balansera osv

v.5

Hela gruppen promenerar till Hembygdsstugan i Hörby. En skogsdunge ligger på området där barnen får utforska och hitta utmaningar utifrån intresse. Terrängen här är utmanande på det sätt att där är mycket stenar, ojämn mark, många grenar och lite snårigt. 

Gruppen visar på en stor rörelseglädje, balanserar på träd, leker lekar såsom grilla över öppen eld, krokodiler som jagar.. osv

v.6

Vi återvänder till miljön vid hembygdsstugan. Syftet är att barnen ska få återkomma till denna naturmiljö för att se hur de utmanar sig vidare. Intressant att följa deras glädje att fortsätta där de ’avslutade’ förra veckan. De barn som klättrar, balanserar osv får peppning att klara lite till.. för att stärka känslan av att de kan själva.

v.7

Vi går till lekplatsen vid spontanidrottsplatsen. Här finns en klätterställning som uppmuntrar till många olika motoriska aktiviteter, såsom klättra i nät, klättervägg etc. Därtill uppmuntras barnen att springa upp och nerför den stora intilliggande kullen. Barnen börjar på eget initiativ att rulla ner för kullen. Om och om igen.. inspirationen sprider sig i gruppen..

Vi nyttjar kommande veckor till att röra oss i närmiljön och dess utmanande miljöer..

v.10 Uppstart med att en gång i veckan gå in till aktivitetshuset för gympa. Vi genomför "mini-röris" som är ett gympaprogram med såväl upptempolåtar med hög aktivitetsgrad som lugnare med mer styrkemoment. Efter passet får barnen uttrycka deras upplevelse av stunden.. "roligt", "jättekul", "tråkigt", "jag blev varm", "jobbigt" var svar vi fick. 

v.11 Barnen var peppade att åter få gå på gympa. Vi körde samma pass som förra veckan. Stor glädje och rörelseaktivitet. Det är tydligt att barnen anammar rörelserna i passet mer än förra veckan. Alla fick uttrycka sina tankar efter nedvarvning, men framförallt intressant att höra de som inte var med förra veckan. Positiva tankar och känslor uttrycktes från samtliga barn. Efter passet fick barnen en stund av fri rörelse till musik.. dans, hopp, spring startade det med. Sen började någon med att gå ner i split, klättra upp med benen mot väggen och detta blev så intressant för övriga att innan stunden avslutades var i stort sett hela gruppen inspirerade att göra likadant.

Efter rådande rekommendationer kring viruspandemi har planeringen framöver fått justeras..

Påföljande veckor har varit stor frånvaro bland såväl barn som pedagoger.

Rörelseinspiration i närliggande miljö. Såväl organiserad aktivitet.. Lekar som ”räven o kycklingarna”, ”under hökens vingar kom” till att springa, rulla nerför kulle etc 
På förskolan har barnen spontant rört sig till musik, gymnastiska övningar som inspirerat fler och fler. Stunder har skapats av rörelse på madrasser.. kullerbyttor, hjulningar osv.

Promenader till olika lekplatser med utmanande klätterställningar, balanshinder osv.

Ledda gympastunder utomhus.

 

 

 

 

Reflektion

v.6 Miljön vid hembygdsstugan.. Fantastiskt att se barnens rörelseglädje och lusten att fortsätta i den aktivitet de fastnat för veckan innan. Samleken känns positiv där barn bjuds in och man jobbar tillsammans för att ex bära ved till grillen. Det märks att flera barn utmanar sig lite till sen förra veckan med ex att klättra och balansera på de nedfallna träden.

v.10 Gympa i aktivitetshuset. Barnen upplevdes förväntansfulla och fulla av energi. Mycket skratt under passets gång. Utmaningen för barnen att följa instruktionerna under passet. En reflektion var att en del barn inte har så stor uthållighet i övningarna.. om det handlar om ork rent fysiskt eller kring att följa instruktion är nog individuellt. Intressant att följa utvecklingen kommande veckor..

v.11 Tydligt att barnen denna veckan anammar rörelserna snabbare och kan följa med i passet. Utmaningen för många är att hålla fokus under hela passet. Härligt att höra enbart positiva kommentarer från barnen efter rörelsestunden. Det som startades efter passets slut då barnen fick röra sig fritt.. gymnastiska övningar som att gå ner i split etc och att det fångade så många av barnen, är något vi ska ta med till kommande planering.

Under de veckor som vi vistats mestadels utomhus, såväl på förskolans gård som närliggande miljöer, har barnen visat på stor entusiasm till rörelseaktivitet. De organiserade rörelsestunderna har inspirerat de flesta att med glädje delta. 

 

Analys:
Barnen har efterfrågat att ta sig till skogen igen, gå till gympa på aktivitetshuset igen, leka någon speciell lek igen. Då ett barn föreslagit en lek, har många av barnen genast nappat på att vara med. Uthålligheten har varierat, men vissa tycks aldrig tröttna och vill gärna ha alla roller i leken innan man känner sig färdig.

En del konflikter har uppstått just vid lekarna. Tex att man inte direkt fått den rollen i leken som man önskat. Antingen väljer man då att lämna leken eller efter att fått förklarat att leken börjar om igen, då kunnat ta att man behöver ha lite uthållighet för att det sen blir "min tur". En tanke är att de inte lekt just dessa lekar tidigare och att en del barn behöver just träna sin uthållighet och impulskontroll. (mentalisering - att föreställa sig andras perspektiv och känslor. Förmågan att resonera med sig själv och att känna utan att genast göra.)

Många spontana initiativ till olika lekar har uppstått. Behovet av vuxennärvaro då gruppen har många barn med väldigt starka viljor som kan ha svårt att kompromissa.

Kunnat se att barn som inte tidigare velat stå i centrum, nu valt en roll som den som ropar eller ger instruktion till övriga i leken.

Kopplingar till läroplanen

 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: