Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Introduktion på Upptäckarna

Skapad 2020-01-16 08:53 i Dibber Fänsåker Dibber Sverige AB
Förskola
Det här är en planering som personalen på Fänsåker förskola ska använda för att få en genomtänkt och välplanerad introduktion för våra barn. Vi arbetar på en nyöppnad förskola, därför är alla våra barn relativt nya och behöver en smidig överlämning från hem och sina föräldrar till förskolans miljö.

Innehåll

 Mål

Avdelningens mål

Vi vill att barnet ska

 • känna sig trygg med oss pedagoger och barngruppen
 • känna att det är roligt att komma till förskolan
 • känna nyfikenhet och intresse för förskolan
 • känna en trygghet i vår dagliga verksamhet, våra rutiner rutiner och vara delaktiga i dem

 

Vi pedagoger strävar efter att 

 • skapa en miljö och kultur så att barnen kan känna sig delaktiga, självständiga, sedda och hörda
 • skapa en bra, trygg och öppen relation med vårdnadshavarna
 • ha trygga föräldrar som lär känna förskolans verksamhet och mål

Metod och genomförande 

Såhär gör vi för att nå målen; 

 • Skapa en lugn och harmonisk introduktion där alla pedagoger är delaktiga.
 • Skapa en tydlig och tilltalande miljö med tillgängligt material som gör det intressant och lustfullt för barnet. 
 • Vi är lyhörda för vårdnadshavarens behov genom att lyssna och återkoppla.
 • För att undersöka hur introduktionen har upplevts av föräldrarna och barnen ska ett uppföljningssamtal erbjudas efter introduktionen.
 • Vi introducerar förskolans material tillsammans med barnen. 

Dokumentation

Hur dokumenterar vi introduktionen:

 • Observation
 • Reflektion
 • Dialog med föräldrarna.
 • Vi gör ett introduktionscollage för enskilda barn

Utvärdering och uppföljning

Vi erbjuder ett uppföljningssamtal med föräldrarna efter introduktionen.

Vi har en avslutningsreflektion efter avslutad introduktion där vi reflekterar och diskuterar om veckan som varit. 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
 • föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal, och
  Lpfö 18
 • hålla sig informerade om barns personliga omständigheter med respekt för barnens integritet.
  Lpfö 18
 • vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: