Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Great Britain

Skapad 2020-01-16 09:32 i Munkegärdeskolan Kungälv
Grundskola 7 – 9 Engelska
Vilka länder ingår egentligen i Great Britain? Vilka länder är med i United Kingdom? Är det skillnad mellan länderna? Vilka språk talas? Varför är Irland delat i två delar? Vi ska i detta område arbeta med England, Skottland, Wales och Nordirland.

Innehåll

Syftet: 

Att lära sig ett språk innebär att öva upp sin förmåga att tala språket, skriva språket, höra och läsa språket. Det ingår också realia, det vill säga, att lära sig om länder där engelska talas.Då handlar det om att känna till språket, historia, kultur, geografi,kända platser,traditioner. I sjuans planering ingår att läsa om Storbritannien. 

 

 Vad du ska lära dig inom området Great Britain och UK.

Du ska : 

-  veta vilka länder som ingår i Great Britain och vilka som ingår i United Kingdom

- veta vilka språk som talas i dessa länder

- känna till något om naturen, klimat, sjöar, berg, städer, floder i dessa länder.

- kunna jämföra Storbritannien med Sverige gällande kultur (musik, mat, språk) traditioner och att gå i skola i respektive land.

Arbetsgång:

Vi ska läsa om de fyra länder som är med i United Kingdom;  England, Skottland, Wales och Nordirland. Vi kommer också att läsa om brittiska ungdomar, traditioner och några kända personer.

Vi kommer att arbeta med Wings textbok och övningsbok (inscannat material + övningar på classroom), Gleerups (digitalt läromedel) och kortare filmer.

Du kommer att träna alla förmågorna: läsa, skriva, lyssna och tala.

 

Bedömning:

Läxförhör på realia- frågor om geografi, språk, kultur, traditioner .

Skriftlig uppgift där du ska jämföra Sverige med Storbritannien på några områden exempelvis traditioner, kultur eller skolgång.

Muntlig uppgift där du ska presentera en känd person från Storbritannien (spelas in och skickas till mig, med antingen bara ljud eller ljud och bild).

 

Vad du ska få utveckla i detta område:

- förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

- reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

 

Matriser

En
Kunskapskrav Engelska Munkegärde

Når ej målen
E
C
A
1.1. Förståelse tal
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
1.2. Förståelse skrift
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
2. Visa förståelse
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
5.1. Muntlig framställning
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
5.2. Skriftlig framställning
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
9. Jämförelser med egna erfarenheter
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: