👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Wo ist die Post?

Skapad 2020-01-16 09:49 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
Du ska kunna förklara vägen till en bestämd och kunna berätta något om din familj.

Innehåll

Wo ist die Post?                                                                                        Pedagogisk planering tyska år 6 v 2-7

 

Konkretisering av mål

Du ska kunna förklara vägen till en bestämd plats och kunna berätta något om din familj. Du ska kunna räkna till 1000 och använda mein/e/ och dein/e/. Du ska kunna de glosor du har i läxa.

 

Arbete

Vi kommer att arbeta med texterna Entschuldigung, Meine Familie och Dein Grossvater samt de övningar i övningsboken som hör till texterna. Du kommer att få lära dig och öva de ord och fraser du behöver för att kunna beskriva vägen till en bestämd plats. Vi kommer att arbeta med räkneord och öva hur man använder possessiva pronomen mein/e/ och dein/e/. Vi kommer även arbeta med uttal av ord och fraser.

 

Redovisning

Du visar att du förstår texterna vi arbetar  med.  Du visar att du lärt dig nya ord bland annat genom att lära dig glosorna du har i läxa och svarar på frågor kring en text (läsförståelse). Du visar att du kan berätta lite om din familj genom en muntlig redovisning. Du kan välja att redovisa inför gruppen eller bara för Annika och en valfri kompis.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att förstå innehållet i texter och din förmåga att uttrycka dig med flyt, sammanhang och ditt uttal när du pratar om din familj och beskriver vägen till en bestämd plats. 

 

Läxa

Du har glos läxa till nästan varje torsdag.

 

Prov

Prov torsdag 13 februari. Provet kommer innehålla en hörövning, en läsförståelse, possessiva  pronomen mein/e/,  dein/deine, att skriva en dialog (kring en vägbeskrivning) och några glosor.  

 

 

 

Matriser

M2
Moderna Språk år 6

Kriterier

F
E
C
A
Hörförståelse
Att kunna förstå tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Du förstår vanliga, enkla ord och fraser. Du visar din förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Du använder dig av någon strategi för lyssnande.
Du förstår enkla ord och fraser. Du visar din förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Du använder dig av någon strategi för lyssnande.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer. Du visar din förståelse genom att i enkel form kommentera innehållet samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Du använder dig av någon strategi för lyssnande.
Läsförståelse
Att kunna förstå innehållet i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.
Du förstår vanliga, enkla ord och fraser. Du visar din förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du förstår enkla ord och fraser. Du visar din förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer. Du visar din förståelse genom att i enkel form kommentera innehållet samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Skriva
Att kunna formulera sig skriftligt i egna framställningar och i interaktion.
Du formulerar dig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser.
Du formulerar dig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.
Du formulerar dig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
Tala
Att kunna formulera sig muntligt i egna framställningar och i interaktion.
Du formulerar dig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser. Du använder dig av någon strategi som löser enstaka enkla problem i interaktionen.
Du formulerar dig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser. Du använder dig av någon strategi som löser enkla problem i interaktionen.
Du formulerar dig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser. Du använder dig av några strategier som löser enkla problem i interaktionen.
Realia
Kunskap om länder och områden där språket talas.
Du kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Du kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.