Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vamos 1 - capitulo 1-3 + repasamos 1-3

Skapad 2020-01-16 10:04 i Frötuna skola Norrtälje
Eleverna arbetar aktiv med att skaffa sig en stark och stabil grund i spanska språket. Eleverna håller på att familiarisera sig med spanska genom att bygga upp ett ordförråd med grundläggande grammatik. Vi kommer att arbeta med "Vamos !" som läromedel. Eleverna tränar sitt uttal genom att läsa högt på lektionen i grupp och individuellt. sitt utveckling i spanska språket. Detta genom grammatiska övningar, läsa högt på lektionen och hemma. Syfte med detta är att förbättra uttalet och utöka ordförrådet. Eleverna har muntliga presentationer om eget intresse och från spansktalande länder (kultur). Eleverna tränar sin hörförståelse genom att lyssna på sina klasskamrater och olika cd spelningar.
Grundskola 6 Moderna språk - språkval

Innehåll

Tidsperiod

 • vecka 35-43

Vad ska jag lära mig?

Att på spanska muntligt och skriftligt uttrycka:

- vad du heter, hur gammal du är, lite om din familj och var du bor.

- vad en person heter, var personen kommer ifrån och hur gammal personen är.

- hälsa på folk under olika tider på dagen, fråga hur någon mår, berätta hur du mår

- räkna till 30 på spanska

 

Känna till:

- några verb samt känna till hur man böjer verb i spanska språket.

 

Att på spanska uttala:

- ord och hela texter med korrekt uttal och intonation

 

Hur kan jag arbeta för att komma dit?

- träna på hur språket är uppbyggt genom att träna på grammatikregler i olika övningar så som verbövningar och ordföljd.

- läsa lättare texter

- lyssna på talad spanska

- träna på uttal genom högläsning

- öka ditt ordförråd genom att träna glosor och använda dem i tal och skrit.

 

Under läsåret kommer vi att arbeta med följande områden

 - uttal

- ordförståelse

- läsförståelse

- hörförståelse

- grammatik

Detta kommer att bedömas:

- förmågan att läsa och förstå enkla texter

- förmågan att skriftligt och muntligt kunna berätta, beskriva eller meddela något.

- förmågan att förstå spanska i tydligt tal.

- förmågan att delta i samtal om vardagliga ämnen.

 

Jag bedömer detta löpande genom läxförhör, prov och deltagande på lektionstid.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Bedömningsmatris LGR 11 åk 7 - 9 Moderna Språk spanska

E
D
C
B
A
LYSSNA OCH LÄSA
Jag förstår det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo och i enkla texter
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyg E och till övervägande del för C är uppfyllda
Jag förstår det huvudsakliga innehållet och kan uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo och i enkla texter.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda
Jag förstår helheten och kan uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo och i enkla texter
NTERAKTION
TALA, SAMTALA OCH SKRIVA
Jag formulerar mig enkelt och begripligt med fraser och meningar när jag talar och skriver. Jag kommenterar och redogör för innehållet i enkel form Jag agerar utifrån budskap och instruktioner med godtagbart resultat. Jag bearbetar och gör enstaka enkla förbättringar av egna skriftliga framställningar.
Jag formulerar mig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande när jag talar och skriver. Jag kommenterar och redogör för innehållet i enkel form. Jag agerar utifrån budskap och instruktioner med tillfredsställande resultat. Jag bearbetar och gör enstaka enkla förbättringar av egna skriftliga framställningar.
Jag formulerar mig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande när jag talar och skriver. Jag kommenterar och redogör för innehållet på ett översiktligt sätt. Jag agerar utifrån budskap och instruktioner med gott resultat. Jag bearbetar och gör enkla förbättringar av egna skriftliga framställningar.
REFLEKTION
Jag kommenterar i enkel form och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Jag kommenterar i enkel form och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Jag kommenterar på ett översiktligt sätt och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
STRATEGI
Jag kan använda mig av någon strategi för lyssnande och läsning. Jag kan också använda mig av någon strategi vid interaktion.
Jag kan i viss utsträckning använda mig av strategier för lyssnande och läsning. Jag kan också använda mig av några olika strategier vid interaktion
Jag kan i viss utsträckning använda mig av strategier för lyssnande och läsning. Jag kan också använda mig av flera olika strategier vid interaktion
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: