Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhället, hur fungerar det?

Skapad 2020-01-16 10:49 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 8 Samhällskunskap
Vi kommer att arbeta med följande moment: Vad är ett samhälle? På vilket sätt behöver vi varandra? Vad är samhällskunskap? Hur kan man tänka i SO? Sverige för 200 år sedan Är allt mycket bättre idag?

Innehåll

Vad ska eleven lära om?

Eleven ska lära sig tillräckligt med kunskap för att kunna svara och diskutera följande frågor;

- Vad är ett samhälle? 

- På vilka sätt formas och förändras samhället?

- Hur samverkar ett samhälle och individer?

- På vilka sätt kan vi märka att Sverige har förändrats?

- Vad finns det för normer? lagar? regler?

- Hur fungerar det med ekonomi? Hur tjänar man pengar (inkomst)? Vad måste man lägga pengar på (utgifter)?

Hur ska eleven lära?

- Digitala läromedel (som Clio) + lärobok och övningsbok.

- Verklighetsanknuten undervisning. Genom att besöka delar av samhället kopplar vi samman teori med hur det ser ut och fungerar i verkligheten.

Bedömning; Vad ska bedömas?

Elevens förmåga att reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

Hur ska det bedömas?

Genom kontinuerlig bedömning via dialoger och diskussioner i undervisningen samt i utförandet av olika arbetsmoment.

När ska det bedömas?

Kontinuerligt under vt-20.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: