Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra åk 7

Skapad 2020-01-16 11:22 i Söderskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 7 – 9 Matematik
I detta område kommer du bland annat att lära dig mer om prioriteringsregler, att förenkla uttryck, ekvationer och balansmetoden.

Innehåll

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 Du kommer att lära dig:

 • att använda prioriteringsregler
 • att tolka och skriva uttryck med variabler
 • att förenkla uttryck
 • att beräkna och förenkla parantesuttryck
 • att lösa ekvationer med övertäcknings- och balansmetoden
 • att lösa problem med hjälp av ekvationer
 • att tolka och skriva uttryck som beskriver mönster

Du kommer också att träna:

 • resonemang och kommunikation i gruppdiskussioner  .
 • problemlösning genom att lösa problemuppgifter i par eller grupp

Bedömning - vad och hur

Bedömning sker när du arbetar och löser uppgifter enskilt, i grupp och i paruppgifter under lektionerna

De förmågor som bedöms är:
 • resonemang,
 • problemlösning,
 • kommunikation,
 • metodval
 • och begreppskunskap i det aktuella områdena
Hur ska det bedömas?
 • Skriftligt prov
 • Aktivitet och förståelse under diskussionerna 

Undervisning och arbetsformer 

 • gemensamma genomgångar
 • diskussioner
 • gruppuppgifter
 • självständigt arbete

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: