👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitalt lärande ljungen fritidshem

Skapad 2020-01-16 11:25 i Ljunggrenska skolan F-3 Trelleborg
Arbete med Ipads för digitalt lärande kring programmering.
Grundskola 2 – 3 Teknik
Planering för digitalt lärande på Ljungen

Innehåll

 

Lärmål.

Lära sig om de olika begreppen: Programmering, loop, bugg och kod.

Använda ett datorprogram för att på ett enkelt sätt programmera.

Använda programmering genom att skapa en dans.

 

 

Planering av utvärdering.

 För att visa att eleverna uppfyllt lärandemålen ska de visa förståelse för vad som är programmering och inte, de ska vara delaktig i diskussioner och aktiviteter under lektionen och de ska visa förmåga att samarbeta och lösa problem med hjälp av vardaglig teknik.

 

Eleverna ges möjlighet att berätta vad de tyckte om de olika aktiviteterna.

På nästa planeringstillfälle ska pedagogerna diskutera om vi kunde göra något annorlunda.

 

Undervisning.

 

Inledning:

Eleverna samlas på fritids i vår samlingscirkel och sätter sig på sina bestämda platser. Jag hälsar välkomna och frågar om någon har något de vill berätta innan vi börjar, vi går laget runt. Efter det startar jag smartboarden och visar dagens schema, både i text och med bildstöd. Jag går igenom hur dagen ser ut och klickar sedan upp bildstödet för programmering. Jag börjar med att visa en introduktion till programmering från kodboken.se som tar upp begreppen och förklarar vad programmering är. Vi diskuterar och eleverna ställer frågor. När det är klart börjar aktivitet 1.

 

Innehåll:

Aktivitet 1: Eleverna ska ta reda på olika saker som finns i vår vardag som är programmerat. De ska i grupper om tre gå runt på skolan och leta efter programmerbara saker och skriva ner dessa och sedan gå tillbaka till fritids. När de är klara med det ska de själva testa att programmera på https://santatracker.google.com/codelab.html

När alla är klara går vi och äter mellanmål sen startar aktivitet nr två.

Aktivitet 2: Eleverna ska i gruppen de var innan programmera en dans som de ska dansa tillsammans i gruppen. Till hjälp finns det instruktioner med hjälp av bildstöd (snurra runt, hoppa, klappa händerna, flossa, stampa med fötterna och loop som betyder att man ska göra det 2 gånger).

 

Avslutning:

När alla är färdiga och har dansat sin dans samlas vi på fritids och de som vill får visa sin dans för resten av gruppen. Efter dansandet går jag igenom de olika begreppen och de olika sakerna respektive grupp hittade som var programmerat. Vi har en sista fråge runda där eleverna får ställa frågor och berätta vad de tyckte om de olika aktiviteterna. Sen går vi ut och leker.

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
    Gr lgr11
  • Centralt innehåll
  • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
    Gr lgr11  -

Matriser

Tk
LGR11 - KAPITEL 4 FRITIDSHEM

Vilka förmågor ska utvecklas? Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
Ny nivå
Markera en eller flera av förmågorna...
...pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
...ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
...skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta med ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
...kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
...skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
...utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle,
...röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
Ny aspekt

Ny rubrik

Ny nivå