👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uttryck, ekvationer och mönster

Skapad 2020-01-16 11:44 i Ekenäs skolan Stenungsund
Grundskola 5 Matematik
Första delen i matteboken "Eldorado 5A". Här kommer vi att arbeta med uttryck, ekvationer och mönster. Arbetet i boken kommer att varvas med andra uppgifter och digitalt arbete på datorn.

Innehåll

Det här kommer du att få undervisning om:

- Se centralt innehåll nedan.

 

Det här ska du lära dig.

 • Förstå och skriva enkla numeriska och algebraiska uttryck.
 • Veta att man räknar multiplikation och division före addition och subtraktion (prioriteringsregler)
 • Veta hur man använder en parentes. 
 • Veta att tex 2a är samma sak som 2 multiplicerat med a.
 • Kunna sätta in olika värden för en bokstav och räkna ut uppgiften.
 • Vara säker på likhetstecknet.
 • Skriva enkla ekvationer.
 • Bestämma regler i talföljder.
 • Fortsätta talföljder och mönster.

 

Så här kommer vi att arbeta:

 

 • Gemensamma genomgångar.
 • Matteprat där vi löser uppgifter tillsammans.
 • Arbete i par och enskilt.
 • Arbete med digitala övningar på datorn.

 

Så här kommer dina kunskaper att bedömas:

 • Ditt deltagande när vi löser uppgifter tillsammans och i par.
 • I gemensamma samtal och diskussioner.
 • Dina skriftliga lösningar när du arbetar på egen hand.
 • Vid skriftligt test.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6