Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HBTQ arbete

Skapad 2020-01-16 12:10 i Tybblelunds förskola Örebro
Förskola
Hur kan en familj se ut? Hur ser din familj ut?

Innehåll

 

 

"Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, samt solidaritet mellan människor. Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, hos barnet eller någon som barnet har anknytning till, eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas." (Lpfö 2019)

 

Örebro kommun har som målsättning att förskolorna i kommunen ska HBTQ certifieras. HBTQ står för Homo Bi Trans och Queer, alltså den sexuella identitet en person har. Alla pedagoger som arbetar inom förskolorna kommer med detta få en fortbildning om begreppet och vad det står för. Detta sker på så sätt att man går en tvådagarsutbildning där vi går igenon HBTQ begreppet och vad det innebär. På utbildningen får vi med oss en uppgift som ska genomföra på förskolan. Därefter träffas deltagarna igen och redovisar sitt arbete och därefter blir man certifierierad. 

En hemuppgift kan se olika ut. Några av pedagogerna här på Tybblelunds förskola har tittat utifrån ett genusperspektivp på våra lärmiljöer och det material vi använder oss av. Några har gjort en enkät till oss pedagoger, där vi får svara på frågor som, vilken vårdnadshavare vi valde att kontakta inför en inskolning eller om ett barn har blivit sjukt och behöver hämtas.

Jag har valt att fokusera på hur vi pratar med barnen om hur olika familjer kan se ut. Pratar vi endast utifrån ett heteronormativt perspektiv, eller resonerar vi med barnen utifrån andra sätt? Att man kan bo ensam mamma eller pappa med barn, eller att man kan bo med två mammor eller med två pappor. Att en del barn kan vara adopterade, eller att familjer kan ha ett annat etniskt ursprung, mm. 

Utifrån detta resonemang har jag iordningställt en miljö med ett flerfamiljshus och två enfamiljshus. Jag har också tagit fram olika bilder på människor och familjer, som barnen får flytta runt på och sätta samman olika familjer, som kan bo i dessa hus. En hund och en katt finns också, då jag tänker att en del familjer även har husdjur som ingår i familjen. 

Vi kommer även att ha barnlitteratur som rör ämnet för att kunna läsa och prata med barnen utifrån ämnet.

 

Ni vårdnadshavare får gärna lämna kommentarer och berätta om i vilken typ av hus ni bor i. Om ni vill får ni även ta ett kort, gruppbild, på er familj och smsa till oss på Gösens telefon. Dessa bilder kommer vi skriva ut och så får barnen använda dessa för att placera i de olika husen, och även kunna berätta för pedagoger och barnen om vilka som ingår i deras familj. Bilderna kommer enbart finnas på vår avdelning under projektet, till slutet av februari, och inte spridas vidare. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: