👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Aktionsforskning Svartmyran VT-20

Skapad 2020-01-16 12:32 i Trollbacken Stenungsund
Förskola
”Hur kan vi locka barnen till delaktighet i gemensamma aktiviteter?”

Innehåll

Vår aktionsforskning utgår ifrån läroplanens (lpfö18) mål att varje barn ska ha förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära. Även att ge varje barn förutsättningar att utveckla fantasi och föreställningsförmåga.

Vi vill genom gemensamma aktiviteter utveckla barnens samspel och främja den sociala förmågan, samtidigt som vi på ett lekfullt sätt erövrar nya kunskaper.

Vår nyfikenhetsfråga är

”Hur kan vi locka barnen till delaktighet i gemensamma aktiviteter”?

Aktion:

Vi introducerar nya aktiviteter på samlingen som vi sedan kan använda vid fler tillfällen, när barnen visar intresse.

De verktyg vi använder för att utvärdera processen är observation. Vi observerar vad som händer med barnen via kroppsspråk och ord. Detta dokumenterar vi med hjälp av loggbok.