👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fabler

Skapad 2020-01-16 12:50 i Djurgårdsskolan Kristinehamn
Vi kommer att läsa, skriva och prata om fabler.
Grundskola 4 Svenska
Fabler är påhittade berättelser som ska både roa och lära oss något. Du kommer att få lära dig vad sensmoral är och du kommer att få läsa fabler och skriva en egen med ett passande budskap.

Innehåll

Syfte

I undervisningen ska du få chans att lära dig att läsa och skriva olika typer av berättande texter. 

 

Undervisning och arbetsform

Övergripande innehåll:

Vi kommer att studera hur en fabel är uppbyggd, språkliga drag, sensmoralen och det skrivtekniska såsom rubrik, talstreck och beskrivande ord.

Innehåll:

* Lyssnar och tittar på Fablernas värld

* diskutera olika sensmoraler och andra kloka citat

* skriva en egen fabel med en passande sensmoral

* rita en passande bild och handskriva din text som sätts ihop till en "plansch"

* redovisa sin fabel, eleven väljer själv redovisningsform

 

 

Bedömning

Du kommer att bli bedömd på din förmåga att:

* skriva en fabel, den ska vara kort med ett tydligt budskap

* använda dig av stor bokstav, rätt skiljetecken och talstreck

* presentera din fabel med estetiska uttryck (sammanställa en bild med text samt dramatisera eller läsa den högt)

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6