Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stone Fox

Skapad 2020-01-16 13:00 i Blommensbergsskolan Stockholm Grundskolor
Högläsning av boken Fantastic Mr. Fox av Roald Dahl med tillhörande uppgifter.
Grundskola 6 Engelska
Vi kommer att högläsa boken Stone Fox av John Reynolds Gardiner. Vi kommer att träna på att lära oss nya ord i ett sammanhang, att uppfatta budskap och innehåll i texten samt att skriva karaktärsbeskrivningar och diskutera handlingen.

Innehåll

Undervisningen (centralt innehåll):

 • Lyssna till tydligt talad engelska, i form av sagor och berättelser för barn och unga.
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
 • Språkliga företeelser som uttal, grammatiska strukturer och stavning.
 • Muntliga presentationer.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Det här ska du lära dig:

 • Bli säkrare på att förstå innehållet i tydligt talad, enkel engelska.
 • Kunna beskriva och kommentera innehållet i boken.
 • Bli säkrare på hur du uttrycker dig muntligt och skriftligt.
 • Kunna bearbeta och förbättra dina texter.
 • Metoder för att bli förstådd och förstå i samtal med andra.

Vi kommer bland annat att:

 • Läsa boken ”Stone Fox”
 • Samtala kring innehållet och anteckna tillsammans och enskilt.
 • Skriva karaktärsbeskrivningar.
 • Skriva egna läsloggar.
 • Diskutera innehållet i grupper.

Så här kommer dina kunskaper att bedömas:

 • Löpande under arbetets gång (positiva bedömningar).
 • Din förståelse för innehåll och budskap.
 • Hur du bearbetar och förbättrar dina texter.
 • Din muntliga förmåga vid diskussioner och samtal.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: