Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska 1:3

Skapad 2020-01-16 13:12 i Hallens Kyrkskola Åre
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
Bonjour et bienvenu!

Innehåll

1. Förväntat resultat

Efter arbetsområdet förväntas du kunna:

 • förstå talad enkel franska,
 • förstå en enkel fransk text,
 • läsa en fransk text högt med korrekt uttal,
 • samtala på franska med en kompis,
 • skriva en enkel fransk text,
 • fakta om Provence och Bretagne.

 

2. Undervisning och övning

I undervisningen använder vi läroboken Chez nous. Vi använder också internet, där texter, filmer och musik finns.

I franskmappen Fr - Uppgifter, ljudfiler på Google Drive finns material för en del uppgifter.

Varje vecka får du läxa på ord och fraser.

 

3. Examinationsuppgifter

Senast vecka 17 får du följande examinationsuppgifter (som finns som övningar i läroboken kapitel 3):

 • Lyssna på en fransk text (kap.3) och svara på några frågor på franska.
 • Läsa en fransk text (kap. 3) och svara på några frågor på franska.
 • Läsa en fransk text (kap. 3) högt med korrekt uttal.
 • Genomföra en dialog på franska med en kompis.
 • Skriva en fransk text om ett djur, och översätta några fraser.
 • Redovisa fakta om Provence och Bretagne.

 

4. Bedömning

 Examinationsuppgifterna bedöms enligt bedömningsmatrisen nedan.

Matriser

M2
Moderna språk lyssna och läsa åk 6

E
C
A
Hörförståelse
Du förstår vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo.
Du förstår enkla ord och fraser.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer.
I mycket enkel form kommenterar du innehållet.
I mycket enkel form kommenterar du innehållet.
I enkel form kommenterar du innehållet.
Du hittar enkel efterfrågad information i det talade avsnittet.
Du hittar detaljerad efterfrågad information i det talade avsnittet.
Du återger informationen på ett detaljerat och övergripande sätt.
Läsförståelse
Du förstår vanliga, enkla ord och fraser i korta, enkla texter.
Du förstår enkla ord och fraser.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer.
Du hittar enkel efterfrågad information i texten.
Du hittar detaljerad efterfrågad information i texten.
Du återger informationen på ett detaljerat och övergripande sätt.
I mycket enkel form kommenterar du innehållet.
I mycket enkel form kommenterar du innehållet.
I enkel form kommenterar du innehållet.
Strategier för lyssna och läsa
Du använder dig av någon strategi t.ex.: Du lyssnar och läser flera gånger. Du utgår från de ord du faktisk förstår. Du tar fasta på sammanhanget i texten eller det du hör, innan du försöker att förstå detaljerna. Du läser frågorna som hör till uppgiften, och använder dem när du arbetar med förståelsen.
Du använder dig av någon strategi.
Du använder dig av någon strategi.

M2
Moderna språk tala åk 6

E
C
A
Innehåll
I din muntliga framställning är innehållet mycket enkelt och i huvudsak förståeligt.
I din muntliga framställning är innehållet mycket enkelt och tydligt.
I din muntliga framställning är innehållet enkelt och tydligt och lätt att följa.
Ord och fraser
Du använder enstaka, vanliga ord och fraser.
Du använder flera vanliga ord och fraser.
Du använder flera vanliga ord och fraser.
Flyt
Du behöver stöd av lärare eller kompis för att kunna genomföra talet/samtalet.
Du klarar att genomföra talet/samtalet på egen hand, även om det kan förekomma pauser.
Du pratar utan längre pauser, och utan att staka dig ofta.
Uttal / intonation
Du uttalar orden korrekt i stort.
Du uttalar de flesta orden korrekt.
Du uttalar de flesta orden korrekt och försöker förändra språkmelodin vid t.ex. frågor.
Grammatiska strukturer (verb, pronomen, frågekonstruktion)
Du använder den mest grundläggande grammatiken, t.ex. verben "vara, ha".
Du använder den grundläggande grammatiken.
Du använder den grundläggande grammatiken.
Interaktion
Det finns en vilja att samtala. Du försöker svara på frågor, och försöker ställa frågor.
Du samtalar om olika ämnen, och ger olika exempel.
Du visar intresse av det din kompis säger, och bygger vidare på det. Du försöker att förstå din kompis, och hjälper till när kompisen har svårigheter att kommunicera.
Strategier
Du använder någon strategi t.ex.: Du använder kroppsspråk. Du upprepar ord för att förklara vad du menar. Du förenklar ditt språk för att förklara vad du menar. Du använder frågor för att få hjälp av din samtalskompis. Du beskriver med andra ord för att förklara vad du menar.
Du använder någon strategi.
Du använder några strategier.

M2
Moderna språk skriva åk 6

E
C
A
Innehåll
I din text är innehållet mycket enkelt och i huvudsak förståeligt.
I din text är innehållet mycket enkelt och tydligt.
I din text är innehållet enkelt och tydligt och lätt att följa.
Ord och fraser
Du använder enstaka, vanliga ord och fraser.
Du använder flera vanliga ord och fraser.
Du använder flera vanliga ord och fraser.
Struktur
Innehållet i texten är ordnat med inledning och avslutning.
Meningar och stycken hänger ihop och bygger på varandra genom att du t.ex. använder sambandsord (och, eller, därför).
Grammatiska strukturer (verb, pronomen, frågekonstruktion)
Du använder den mest grundläggande grammatiken, t.ex. verben "vara, ha".
Du använder den grundläggande grammatiken.
Du använder den grundläggande grammatiken. Du använder korrekt meningsbyggnad.
Stavning, interpunktion
Stavningen är i huvudsak korrekt. Stavningen är inte ljudenlig.
Stavningen är i huvudsak korrekt. Stavningen är inte ljudenlig.
Stavningen är för det mesta korrekt. Du använder stor bokstav korrekt. Du använder skiljetecken korrekt.
Interaktion
Det finns en vilja att kommunicera.
Du skriver om olika ämnen, och ger olika exempel. Du ställer och svarar på frågor.
Du skriver om olika ämnen, och ger olika exempel. Du ställer och svarar på frågor.
Strategier
Du använder någon strategi t.ex.: Du upprepar ord för att förklara vad du menar. Du förenklar ditt språk för att förklara vad du menar. Du beskriver med andra ord för att förklara vad du menar. Du använder lexikon.
Du använder någon strategi.
Du använder några strategier.

M2
Moderna språk realia åk 6

E
C
A
Geografi, sevärdheter
Du visar i mycket enkel form din kunskap inom området.
Du visar i mycket enkel form din kunskap inom området.
Du visar i enkel form din kunskap inom området.
Högtider
Du visar i mycket enkel form din kunskap och reflektion inom området.
Du visar i mycket enkel form din kunskap och reflektion inom området.
Du visar i enkel form din kunskap och reflektion inom området.
Specifika företeelser
Du visar i mycket enkel form din kunskap och reflektion inom området.
Du visar i mycket enkel form din kunskap och reflektion inom området.
Du visar i enkel form din kunskap och reflektion inom området.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: