👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation

Skapad 2020-01-16 13:29 i Häggvallskolan Tjörn
Introduktion av multiplikation.
Grundsärskola 5 – 9 Matematik
Vi ska börja jobba med multiplikation.

Innehåll

Förmågor

Centralt innehåll

Detta ska vi arbeta med

 • Vi ska prata om mattetecknet "gånger".
 • Vi kommer att arbeta med multiplikation som upprepad additon.
 • Vi kommer främst att arbeta med multiplikation utifrån våra värdet på våra mynt dvs multiplikationstabellerna 1, 5, 10.
 • Vi kommer att se en film om multiplikation.
 • Vi kommer att arbeta med multiplikationsuppgifter med hjälp av bild eller konkret material.
 • Vi kommer att arbeta med mattetal utan konkret material i uppgiften men om man behöver kan använda det vid sidan om.
 • Vi kommer att arbeta i grupp med mattesamtal samt enskilt med anpassade multiplikationsuppgifter.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • lösa matematiska problem,
  Ma
 • använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning, och
  Ma
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • De fyra räknesätten och hur de kan uttryckas och visas med ord, konkreta material, bilder och symboler.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet matematik för att till exempel beskriva matematiska problem och utvärdera arbetsprocesser.
  Ma  4-6
 • Hur de fyra räknesätten uttrycks och visas med hjälp av ord, konkreta material, bilder och symboler.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för de fyra räknesätten vid överslagsberäkning, huvudräkning samt med beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metoders användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet matematik för att till exempel beskriva matematiska problem och utvärdera arbetsprocesser.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att lösa enkla problem i vardagliga situationer och anger egna förslag till lösningar.
  Ma  E 6
 • Eleven kan också medverka i att avläsa och hämta matematisk information från närmiljön och givna källor på Internet.
  Ma  E 6
 • Eleven bidrar också till omdömen om rimlighet i egna beräkningar och lösningar.
  Ma  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser.
  Ma  E 6
 • Eleven kan lösa enkla problem i vardagliga situationer genom att pröva och välja strategier som leder fram till delvis fungerande lösningar.
  Ma  C 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser.
  Ma  C 6
 • Eleven kan lösa enkla problem i vardagliga situationer genom att pröva och välja strategier som leder fram till väl fungerande lösningar.
  Ma  A 6
 • Eleven ger också välutvecklade omdömen om rimlighet i egna beräkningar och lösningar.
  Ma  A 6
 • Eleven bidrar också till omdömen om rimlighet i egna och andras beräkningar och lösningar.
  Ma  E 9
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om matematik, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
  Ma  E 9
 • Eleven kan lösa problem i vardagliga situationer på ett delvis fungerande sätt.
  Ma  C 9
 • Eleven kan också på ett delvis fungerande sätt avläsa och hämta matematisk information från olika källor.
  Ma  C 9
 • Eleven kan också på ett väl fungerande sätt avläsa och hämta matematisk information från olika källor.
  Ma  A 9