👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva krönika

Skapad 2020-01-16 13:30 i Maserskolan Borlänge
Grundskola F
Du ska öva på krönikans genre och avsluta med att skriva en egen krönika.

Innehåll

 

Pedagogisk planering

 

År 9: Marias grupper

 

Ämne: Svenska

 

Vårterminen 2020: v 3- v 5

 

 

 

Syfte:

 

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

 

Sist i denna pedagogiska planering hittar du en värderingsmall. Den är ett stöd för dig, dels under processen med arbetet runt krönika, dels för att kontrollera att du tänkt på sådant som faktiskt går att putsa på innan du lämnar in för slutlig bedömning. Det är den jag utgår ifrån när jag bedömer dig.

 

Konkreta mål

 

·       Du ska tillsammans med klassen gå igenom krönikans ingredienser

 

·       Du ska analysera ”En bög som idrottar finns det?”, tillsammans med andra för att tillsammans synliggöra krönikans ingredienser i en redan publicerad krönika

 

·       Du ska planera en krönika med stöd av krönikans ingredienser, som vi skrivit in som kommentarer, in i texten ”En bög som…”.

 

·       Du ska skriva en egen krönika med stöd i din planering som dock kan förändras under skrivprocessens gång

 

·       Du ska bearbeta din krönika mot ökad läsbarhet tillsammans med mig under skrivprocessen vilket innebär att du inte kan skriva allt hemma

 

·       Du ska värdera din egen skrivprocess utifrån en värderingsmall du får av mig, se under dessa punkter. Du ska dels värdera hur du lyckats med genren krönika och dels hur du lyckats med att anpassa språk och struktur till en tänkt läsare

 

 

 

Värderingsmall

 

Krönikan/självvärdering

 

 

 

Tesen som jag bygger krönikan runt

Otydlig, försvinner i allmänna resonemang.

Börjar tydligt men försvagas ibland i resonemanget.

Börjar tydligt och bär upp resonemanget genom hela krönikan.

Tesen presenteras i inledningen

Nja, glömde jag kanske lägga fram den så tydligt.

Ja, kanske jag hade kunnat vara tydligare och mer precist lagt fram tesen.

Ja, det har jag gjort. Tesen har jag lagt fram oerhört tydligt.

Resonemanget

Jag vet inte om det alltid blir ett resonemang?

Jag tycker att det känns som att jag resonerar.

Jag resonerar genom hela krönikan.

Igenkänningsfaktorer

Har tänkt ut tydliga igenkänningsfaktorer som jag delvis glömmer av att använda för att bygga under mitt resonemang.

Har tänkt ut tydliga igenkänningsfaktorer som också används för att bygga under mitt resonemang.

Har tänkt ut mycket passande igenkänningsfaktorer som på ett välutvecklat sätt bygger under resonemanget.

Tesen utifrån resonemanget

Den blir inte så tydlig eftersom jag känt mig så osäker på vad jag skriver.

Ja, jag tycker att jag får fram tesen på ett tydligt sätt.

Ja, det är tesen som gör helheten av min krönika. Den tränger igenom ordentligt.

Avslutning

Jag har försökt.

Det känns som den rundar av krönikan.

Jag tycker att den passar utmärkt och ger krönikan ett rättvist slut.

Rubrik

Vet inte om den blir så bra?

Det känns som att den hör ihop med krönikans innehåll.

Ja, den sitter som ett smäck i relation till krönikans innehåll.

Stycke-

indelning

Nej, det glömde jag.

Ja, och det känns som att de fungerar.

Jag har tänkt igenom dem ordentligt och de lyfter fram innehållet i krönikan så att det läsaren förstår bättre.

Stycke-

inledning

Vad är det?

Jag tror att de fungerar ganska bra. Det känns passande när jag läser igenom texten och de är varierade. Jag har försökt att ta vara på tema/rema.

Jag har koll på att jag kan stärka den röda tråden genom att mer medvetet välja hur jag inleder dem genom att stärka något påbörjat i föregående stycke, tema/rema.