👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 4-6 D

Skapad 2020-01-16 13:41 i Trollbodaskolan Stockholm Grundskolor
Terminsplanering i svenska.
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk
Mellanstadiesvenska läsåret 2019/20 - en eloge till Aisha Ahmed som lade grunden för detta!

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT DU SKA UTVECKLA DIN FÖRMÅGA...

 • att läsa och förstå olika texter

 • att återberätta och/eller sammanfatta det du läst

 • att reflektera över texten och uttrycka egna tankar och åsikter utifrån det du läst

 • att skriva olika sorters texter

 • att använda stavningsregler och grammatikregler på rätt sätt i dina texter

 • att välja vilka ord och begrepp som passar bäst att använda i olika situationer

 • att tolka och värdera olika sorters källor

 • att kommunicera muntligt och delta i samtal med andra

SÅ HÄR SKA VI ARBETA

Under terminen kommer vi att arbeta med följande arbetsområden:

 • SKRIVA olika texttyper: argumenterande (insändare, debattartikel, brev), faktatexter (förklarande och beskrivande) och berättande (berättelser, sagor, noveller, spökhistorier, fabler, äventyr), dikter och serier.
 • LÄSA skönlitteratur, tidningsartiklar, faktatexter, dikter etc. Tystläsning och högläsning, enskilt men även i par och större grupp. Inklusive läsförståelse på olika sätt (svara på frågor, måla det lästa, återberätta muntligt osv.)
 • TALA, LYSSNA & SAMTALA genom att öva på muntliga presentationer, hörförståelse, samtal och kommunikation i vårt arbete. 

Under arbetets gång har vi tillgång till datorer som hjälpmedel i informationssökning och skrivande. Vi har också möjlighet att få texter upplästa.

För att träna förmågorna kommer vi att:

 • lära oss använda olika lässtrategier, i samband med att vi läser olika texter

 • lära oss olika texters struktur

 • planera, skriva och bearbeta egna texter

 • göra texter och presentationer där ord och bild samspelar

 • träna på att uttrycka oss muntligt, i samtal med andra

 • öva på kamratrespons
 • arbeta med källkritik

VI KOMMER BEDÖMA HUR (på vilket sätt) DU...

 • läser och förstår olika sorters texter,

 • uttrycker dig muntligt i samtal med andra och i egna redovisningar

Återkopplingen sker formativt och kontinuerligt som en del av undervisningen för att driva arbetet framåt i rätt riktning, olika moment bedöms formativt under läsåret för att eleverna ska förstå vad de kan förbättra inför det summativa slutbetyget i åk 6. Syftet är att aktivt deltagande i undervisningen ska underlätta lärandet och förbereda eleverna inför olika bedömningssituationer som text muntliga redovisningar, berättande och andra texter osv. 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt
  Sv  C 6
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
  Sv  C 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
  Sv  C 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling
  Sv  C 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Sv  A 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  A 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
  Sv  A 6