👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik - konstruktion

Skapad 2020-01-16 13:42 i Djurgårdsskolan Kristinehamn
Grundskola 2 – 3 Teknik Svenska Matematik Bild
Vi ska använda teknikens arbetssätt för att konstruera hållfasta broar.

Innehåll

Centralt innehåll för åk 3

Tekniska lösningar

 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar.

 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.

Kunskapskrav för åk 6

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används

 

Syfte

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla egna tekniska idéer och lösningar.

 

Vad skall du lära dig under arbetsområdet?

Hur teknikens arbetssätt går till. 

Begrepp inom tekniken.

Vad är en hållbar konstruktion?

Testa att rita en skiss eller ritning att bygga efter. 

Konstruera efter en skiss eller ritning.

Dokumentera sitt arbete.

 

 

När arbetsområdet är färdigt ska du kunna:

 • ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen.
 • ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3