👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syror, baser, salter och joner

Skapad 2020-01-16 13:44 i Munkegärdeskolan Kungälv
Grundskola F Kemi
Vi mäter pH och studerar vad syror, baser, neutralisering, buffertlösning och salter är, samt lär oss om hur dessa molekyler hänger ihop. Kunskaperna visas genom ett prov.

Innehåll

Centralt innehåll

Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom kemiska reaktioner.

Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.

Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.

Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

 

Kunskapskrav på E-nivå

Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.