Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

USA

Skapad 2020-01-16 13:44 i Resursskola Kristianstad
Ett tema i engelska där vi riktar blickarna mot det stora landet i väster; United States of America. Fokus ligger på att skriva fakta texter på engelska samt förmågan att göra jämförelser och kommentera skillnader/likheter mellan länderna Sverige och USA.
Grundskola 4 – 6 Engelska
USA- det stora landet i väster. Du får lära dig fakta om USA genom texter och filmer. Du ska sedan välja en delstat att arbeta om. Du får utveckla din förmåga att samla på dig fakta och kunskaper som du sedan ska använda för att skriva faktatexter och för att föra diskussioner om USA och om den delstat du väljer.

Innehåll

Kursplanens syfte

Centralt innehåll

Elevens ska kunna

Du skall kunna formulera en text på engelska där innehållet följer en röd tråd och återger fakta om USA och den delstat eleven väljer.

Du ska kunna framföra en muntlig presentation av ditt arbete om en delstat i USA. 

Du ska utveckla din förmåga att på engelska diskutera skillnader och likheter mellan Sverige och USA.

Arbetssätt

Vi kommer att se filmer om USA där du får öva dig på att skriva ner delar av innehållet på engelska med hjälp av en tankekarta. Vi kommer att läsa texter/böcker om USA. Du kommer kunna se filmer, läsa faktaböcker och söka information på internet om den delstat du väljer.

Vi kommer diskutera likheter och skillnader mellan USA och Sverige. 

Bedömning och dokumentation

Du kommer bedömas på den fakta text du skrivit. Du kommer bedömas på din muntliga presentation.
I muntliga diskussioner, samt i hur aktivt och deltagande du är på lektionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6

Matriser

En
USA

Ny nivå
Ny nivå
Skriva
 • En
Du skriver med stöd av vuxen en faktatext.
Du skriver en faktatext på egen hand där du formulerar dig enkelt och i viss mån begripligt.
Du skriver en faktatext med tydligt innehåll. Din text har en röd tråd och du varierar ditt språk genom att använda olika formuleringar.
Diskutera skillnader och likheter
 • En  4-6
Du kan med stöd nämna någon likhet/ skillnad mellan att leva i USA och att leva i Sverige.
Du kan kort beskriva och kommentera någon likhet/ skillnad mellan att leva i USA och att leva i Sverige.
Du kan beskriva och kommentera några likheter/ skillnader mellan att leva i USA och att leva i Sverige. Du kan utveckla dina jämförelser och visa på dina kunskaper.
Göra förbättringar
 • Sv  4-6
Du kan med stöd upptäcka saker i din text som går att förbättra.
Du kan göra enstaka förbättringar av din text på egen hand.
Du kan upptäcka och göra några enkla förbättringar av din text.
Muntlig presentation
 • En
 • En
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Du kan förstå talad engelska från olika sorters samtal och media inslag
 • En  4-6
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: