Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva spännande berättelser åk.5

Skapad 2020-01-16 14:00 i Parkskolan Kristianstad
Vi ska arbeta med berättande texter. Du kommer att lära dig hur spännande berättelser är uppbyggda. Du kommer att avsluta arbetsområdet med att skriva en egen spännande berättelse.
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk
Vi ska arbeta med berättande texter. Du kommer att få lära dig hur spännande berättelser är uppbyggda. Först kommer vi att läsa olika berättelser. Därefter ska vi arbeta tillsammans och skriva en gemensam berättelse. Slutligen kommer du att få skriva en egen spännande berättelse med hjälp av en stödmall.

Innehåll

 

Syfte

Att få lära dig att skriva olika typer av texter med ett tydligt innehåll och en fungerande struktur.

 

Konkretiserade mål

 • hur en berättande text är uppbyggd i en berättarkurva, med en inledning, en serie spännande händelser och svårigheter som måste lösas samt en avslutning som knyter ihop berättelsen
 • hur man använder språket för att skapa levande miljöer och bygga upp spänning
 • variera dina meningar och ditt språk på olika sätt
 • på egen hand kunna planera och skriva en berättelse med ett spännande innehåll

Arbetssätt

 • Vi läser och återberättar olika spänningsberättelser och samtalar om vad det är som gör en berättelse spännande.
 • Vi arbetar gemensamt med modelltexter och lär oss känna igen spänningsberättelsens struktur (berättarkurvan).
 • Vi arbetar med de språkliga drag som används för att skapa spänning, som vikten av att välja rätt adjektiv och beskrivande verb, ibland inleda ­meningar med ett adverb eller en preposition samt använda olika sambandsord.
 • Du planerar och skriver på egen hand en berättelse samt bearbetar den utifrån respons. 

Bedömning

Bedömning kommer att ske med en skriftlig skrivuppgift.

Jag kommer att titta på din förmåga att:

 • kunna skriva en text med ett begripligt innehåll och en tydlig röd tråd
 • kunna använda strukturen för en berättande text (se matris)
 • kunna använda de språkliga drag som är typiska för en berättande text, som olika berättartekniska grepp, ordval, meningsbyggnad m.m.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Spännande berättelse år 5

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Innehåll
Du kan skriva en berättande text med inledning, problem, lösning och avslutning
Innehållet går att förstå
Innehållet är lätt att förstå med en berättelse som har en fungerande röd tråd
Innehållet är lätt att förstå med en berättelse som har en väl fungerande röd tråd
Språket
Du kan använda dig av stor bokstav, punkt, utropstecken, frågetecken, talstreck, styckeindelning, stavning samt språkriktighet.
Du använder dig oftast av stor bokstav och punkt men missar andra viktiga skiljetecken
Du använder dig alltid av stor bokstav och punkt och oftast av andra viktiga skiljetecken
Du är trygg med samtliga skiljetecken
Berättarteknik
Du använder dig av miljö- och personbeskrivningar samt gestaltningar
Du har enbart någon enkel person eller miljöbeskrivning
Du har flera typer av person- eller miljöbeskrivning
Du har många utvecklade person- eller miljöbeskrivningar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: