👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vt 20 Geometri grundsär

Skapad 2020-01-16 14:07 i Öjersjö Brunn B F-4 Partille
Grundsärskola 1 – 3 Bild Matematik
Allt runt omkring dig består av former och mönster. Bordet du sitter vid är en rektangel, solen en cirkel och julklappen du nyss öppnade är en kvadrat! Att upptäcka former och geometriska figurer är spännande och får dig att förstå matematiken som finns naturligt i vår värld. Välkommen till geometrins värld!

Innehåll

Det här ska du få lära dig:

Känna igen och kunna namnet på de geometriska objekten rektangel, kvadrat, triangel och cirkel.

Överkurs är att få lära dig de geometriska figurerna: cylinder, kub, pyramid, kon och klot, 5-hörning, 6-hörning och Octagon.

Förstå innebörden av under, över, framför, bakom och bredvid.

Känna igen ett geometriskt mönster. 

 

Så här ska vi jobba:

 • Vi ska ha genomgångar med konkret material.
 • Titta på filmer från Espresso och Urplay.se
 • Vi ska arbeta med arbetsblad, datorprogram och appar.
 • Jämföra och beskriva skillnader på olika geometriska objekt..
 • Vi sjunger geometrisånger
 • Vi ska prata om och arbeta med olika lägesord,  
 • Avläsa och skapa enkla geometriska mönster.
 • Vi gör teater med de olika formerna
 • Vi läser skönlitteratur om fyrkant, cirkel och triangel
 • Vi använder temakarta kring de geometriska objekten

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Naturliga tal mellan 1 och 1000 och hur de storleksordnas, jämförs och delas upp. Hur de används för att ange antal och ordning.
  Ma  4-6
 • Lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet, till exempel över, under, framför och bakom.
  Ma  4-6
 • De geometriska objekten cirkel, kvadrat, rektangel och triangel. Hur de benämns och hur de ser ut.
  Ma  4-6
 • Geometriska begrepp, till exempel längd, bredd, höjd.
  Ma  4-6
 • Geometriska mönster.
  Ma  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet matematik för att till exempel beskriva matematiska problem och utvärdera arbetsprocesser.
  Ma  4-6
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Presentation av eget bildskapande.
  Bl  1-3
 • Material som kan användas vid framställning av två- och tredimensionella bilder, till exempel papper, lera och naturmaterial.
  Bl  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att framställa olika typer av berättande bilder och i att arbeta med givna verktyg, tekniker och material.
  Bl  E 6
 • Eleven medverkar i att jämföra egna och andras bilder och bidrar då till resonemang om bildernas utformning och om samband, likheter och skillnader i hur de ser ut.
  Bl  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser och bildarbeten.
  Bl  E 6
 • Eleven kan medverka i att lösa enkla problem i vardagliga situationer och anger egna förslag till lösningar.
  Ma  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser.
  Ma  E 6
 • Eleven kan lösa enkla problem i vardagliga situationer genom att pröva och välja strategier som leder fram till delvis fungerande lösningar.
  Ma  C 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser.
  Ma  C 6
 • Eleven kan lösa enkla problem i vardagliga situationer genom att pröva och välja strategier som leder fram till väl fungerande lösningar.
  Ma  A 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser.
  Ma  A 6