👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hem och konsumentkunskap år9 - kunskapskrav

Skapad 2020-01-16 14:08 i Almåsskolan Mölndals Stad
Konsumentekonomi, miljö och livsstil skall ge eleverna kunskaper om konsumenters rättigheter och skyldigheter samt öka kunskaper om hur man bidrar till en hållbar utveckling ur miljösynpunkt.
Grundskola 9 Hem- och konsumentkunskap
Eleverna lär sig att planera sin ekonomi utifrån egna och hushållets resurser, granska och värdera information och reklam samt utvecklar förståelse och ett bestående intresse för hur handlingar i hushållet samspelar med hälsa, ekonomi och miljö såväl lokalt som globalt. Eleverna tränar på att självständigt planera och tillaga måltider.

Innehåll

Arbetsområde

Konsumentekonomi i hem- och konsumentkunskap.
Miljö och livsstil.
Bostaden.
Tillagning av måltider.

Målet med undervisningen är att...

Eleven ska känna till vilka rättigheter och skyldigheter man har som konsument och veta vart man ska vända sig när man behöver hjälp med konsumentfrågor. Detta för att kunna göra medvetna val som konsument med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö och därigenom bli en smartare konsument.

Eleven ska träna på att självständigt kunna planera och tillaga måltider med hjälp av de metoder vi tidigare gått igenom.

Eleven utvecklar sin förmåga att:


Så här kommer vi att jobba:

Vi har genomgångar av olika konsumentlagar.
Du skall på lektionstid arbeta med två häften i konsumentekonomi samt miljö och bostad. Dessutom kommer vi att se en film om konsumentekonomi.
Vi kommer även att planera och tillaga måltider samt skriftligt värdera och motivera arbetet med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö. 
Du skall lämna in en hemuppgift kopplad till konsumentfrågor.

Detta kommer att bedömas:

Ett skriftligt prov där godkänt resultat uppnås, där din förmåga att föra resonemang om konsumentlagar framgår.
En inlämnad hemuppgift som redovisas muntligt i klassen.
Din förmåga att prisberäkna och planera arbetet utifrån en given budget och tidsram.
Din förmåga att välja matvaror och motivera dina val med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.
Din förmåga att föra underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider sätts samman. 
Din förmåga att föra underbyggda resonemang kring ditt arbete utifrån ett resurshushållningsperspektiv.

I det praktiska arbetet bedöms din förmåga att:
- planera arbetet
- följa instruktioner
- hantera olika redskap
- hantera olika matlagningsmetoder
- samarbeta på ett demokratiskt och jämställt sätt
- ta ansvar under hela arbetsprocessen, även städa och lämna köket rent
- duka fint
- spara på resurser, t.ex. livsmedel, vatten, energi och ekonomi
- visa eget initiativ
- visa kunskap-i-handling

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
    Hkk
  • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
    Hkk
  • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
    Hkk

Matriser

Hkk
Hem- och Konsumentkunskap Ämnesmatris år 8-9

E
C
A
Måltiden
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
Matlagningsmetoder
Livsmedelskunskap
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt väl fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt.
Arbetsprocess
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Arbetsprocess och resultat
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Hälsa
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Ekonomi och konsumtion
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då enkla resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då utvecklade resonemang med relativt god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då välutvecklade resonemang med god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Hållbar utveckling
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Rättigheter och skyldigheter
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven kan beskriva och föra enkla resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Eleven kan beskriva och föra utvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Eleven kan beskriva och föra välutvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.

E
C
A