👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Nyhetsartikel år 7

Skapad 2020-01-16 14:10 i Stadsparksskolan 7-9 Partille
I detta arbete lär du dig formen för och skapar en egen nyhetsartikel samt insändare.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Varje dag möter du ett flöde av texter. Några känns mer lockande att läsa än andra. I detta arbetsområde får du lära dig mer om hur en nyhetsartikel är uppbyggd och om konsten att skapa nyheter som lockar till läsning.

Innehåll

Vad

Du kommer få lära dig mer om hur en nyhetsartikel är uppbyggd. I arbetet kommer du få arbeta utifrån de journalistiska frågorna för att skapa en nyhetsartikel som följer konstens alla regler. 

Hur

 • Vi studerar hur en nyhetsartikel är uppbyggd.
 • Vi kommer att läsa olika nyhetsartiklar för att belysa strukturen.
 • Slutligen kommer du att skriva en egen nyhetsartikel om mänskliga rättigheter (vi kopplar temat mot det vi arbetar i SO:n). 

Vad du bedöms på (centralt innehåll som vi jobbar med):

I arbetet bedöms du dels på hur väl du anpassar ditt sätt att skriva till texttypen som du skriver.

- Hur du klarar av använda texttypernas struktur (t.ex. rubrik, ingress, brödtext).

- Hur du klarar av att använda texttypernas språkliga drag.

 • För att nå de högre kunskapskraven så visar du en medvetenhet om hur en nyhetsartikel är uppbyggd och använder dig av den formen.
 • Ditt språk är också anpassat till den form av text du skriver och skulle passa att publicera i en tidning.

Dels bedöms du på språklig kvalité i texten. 

- Hur du varierar din meningsbyggnad och ordval.

- Hur du följer språkliga normer som stavning, ordföljd och språklig stil.

- .Hur du klarar av att skapa en "röd tråd" i din text. 

 • En text som når de högre kunskapskraven använder korrekt meningsbyggnad, stavning fungerar bra, och ordval är är bearbetat och passar för sammanhanget. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9

Matriser

Sv
Skriva

Nivå F
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Skriva texter
Innehåll (språklig variation, textbindning, anpassning till texttyp, meningsbyggnad)
Med stöd av läraren kan du skriva enkla texter med ett enkelt innehåll.
Du kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp... Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Du kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp... Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Du kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp... Meningsbyggnaden är varierad, väl fungerande och träffsäker.
Språkliga normer (skiljetecken och stavning)
Med stöd av läraren kan du sätta ut skiljetecken på ett korrekt sätt.
Texten innehåller oftast punkt, frågetecken och utropstecken på ett korrekt sätt. Du kan stava vanligt förekommande ord och bearbetar din stavning med hjälp av ordböcker och ordbehandlingsprogram.
Texten innehåller punkt, frågetecken och utropstecken korrekt och kommatecken på ett lämpligt sätt så att läsningen av texten underlättas. Du kan stava även för dig mer okända eller nya ord. Du bearbetar din stavning med hjälp av ordböcker och ordbehandlingsprogram.
Texten innehåller en variation av skiljetecken och andra skrivtecken som används så gott som korrekt. Du stavar och bearbetar din text med hjälp av ordböcker och ordbehandlingsprogram.
Struktur
Med stöd av läraren har du en enkel struktur.
Strukturen är tydlig. Texten har en tydlig inledning och ett tydligt slut.
Strukturen är tydlig och har förstärkts genom att du använder styckeindelning, underrubriker eller liknande.
Strukturen är sammanhängande och välstrukturerad och har förstärkts genom att du gör styckeindelning på samma sätt genom hela texten.
Berättande texter
Gestaltande beskrivningar
Med stöd av läraren kan du skriva en berättelse med enstaka gestaltande beskrivningar...
De berättande texterna du skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och ...
De berättande texterna du skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och...
De berättande texterna du skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och...
Berättargrepp och uppbyggnad (dramaturgi)
...och med en enkel uppbyggnad.
...berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad. Det vill säga, din texter går från början till slut.
...berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad. Det vill säga, din text innehåller t.ex. tillbakablickar, framåtblickar och eller enklare parallellhandling.
...berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad. Det vill säga, din text innehåller t.ex. parallellhandling, tillbakablick eller framåtblickar som kräver mer utvecklade berättargrepp.