Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering

Skapad 2020-01-16 14:15 i Påarps grundsärskola Helsingborg
Vi pratar om vad programmering är och utgår från UR Programmera mera.
Grundsärskola 7 – 9 Teknik
Programmering finns i det mesta idag. I våra datorer, telefoner, iPads såklart men även i kylskåp, spisar och allt annat tekniskt vi har omkring oss. Vi tar reda på vad programmering är och tränar på att tänka på programmeringssätt.

Innehåll

 

Arbetssätt 

Du kommer att titta på UR skola "Programmera mera"

Du kommer att arbeta med en programmeringsapp.

Du kommer programmera en Blue-Bot och robot-mus.

Du kommer att få programmera din robot till att ge sig ut på äventyr på de roliga latexmattorna.

 

Konkreta mål

Du ska programmera en Blue-Bot och robot-mus.

Du ska förstå språkets betydelse för programmering.

Du ska följa manualer.

Du ska skapa egna programm.

Du ska prova dina idéer, skriva ner dem och upptäcka vad som gick fel eller rätt.     

Programmera en kompis/en robot. Få kamraten/roboten att gå ditt du vill med korta kommandon som "höger" och planera varje steg i förväg.

 

Du kommer visa att du kan genom att:

Delta i samtal.

Programmera din robot så att den anländer till anvisad plats.

Följa en kamrats instruktion.

Svara på frågor.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • hantera redskap och teknisk utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt,
  Tk
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Dokumentation med förklarande ord och begrepp, till exempel i form av enkla skisser, bilder och med fysiska eller digitala modeller.
  Tk  7-9
 • Manualer för redskap och teknisk utrustning i närmiljön.
  Tk  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet teknik för att till exempel samtala om teknik och utvärdera arbetsprocesser.
  Tk  7-9
 • Tekniska lösningar inom kommunikations-, och informationsteknik för utbyte av information till exempel datorer, internet och mobiltelefoni. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.
  Tk  7-9
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.
  Ma  7-9

Matriser

Tk
Kunskapskrav teknik åk 7-9, grundsärskolan

Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Tekniska lösningar
Eleven kan bidra till resonemang om några tekniska lösningar där elkomponenter används för att få ljud, ljus eller rörelse.
Eleven kan föra enkla resonemang om några tekniska lösningar där elkomponenter används för att få ljud, ljus eller rörelse.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om några tekniska lösningar där elkomponenter används för att få ljud, ljus eller rörelse.
Konstruktionsarbeten
Utifrån instruktioner eller förebilder medverkar eleven i att genomföra konstruktionsarbeten där principer för elektriska kopplingar, enkla mekanismer och hållfasta och stabila konstruktioner tillämpas.
Utifrån instruktioner eller förebilder genomför eleven på ett delvis fungerande sätt konstruktionsarbeten där principer för elektriska kopplingar, enkla mekanismer och hållfasta och stabila konstruktioner tillämpas.
Utifrån instruktioner eller förebilder genomför eleven på ett väl fungerande sätt konstruktionsarbeten där principer för elektriska kopplingar, enkla mekanismer och hållfasta och stabila konstruktioner tillämpas.
Dokumentationer
Eleven bidrar till dokumentationer av arbetet med olika uttrycksformer och medverkar i att beskriva intentionen med arbetet.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med olika uttrycksformer och beskriver på ett delvis fungerande sätt intentionen med arbetet.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med olika uttrycksformer och beskriver på ett väl fungerande sätt intentionen med arbetet.
Använda manualer
Dessutom medverkar eleven i att använda manualer för att få utrustningen att fungera.
Dessutom använder eleven manualer på ett delvis fungerande sätt för att få utrustningen att fungera.
Dessutom använder eleven manualer på ett väl fungerande sätt för att få utrustningen att fungera.
Ämnesspecifika ord, begrepp & symboler
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om teknik och tekniska lösningar, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om teknik och tekniska lösningar, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om teknik och tekniska lösningar, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: