Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Akuta sjukdomar i matspjälkningskanalen

Skapad 2020-01-16 14:25 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Sjukvård
Akuta tillstånd som kan uppstå i matspjälkningskanalen är mycket allvarliga och även livshotande. Därför det är viktigt för oss som jobbar inom sjukvården att kunna känna igen symptom på dessa akuta tillstånd för att kunna hjälpa våra patienter.

Innehåll

 

v.46-47 Kapitel 11 "Matsmältningsorganens sjukdomar" - genomgång

v.46-47 - Eget arbete (Patient fall) 

 

 

 

 

  

Uppgifter

 • Patientfall

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder vid akuta och andra sjukdomar.
  Sju  -
 • Betydelsen av bemötande av, samt kommunikation och samarbete med, människor i krissituationer.
  Sju  -
 • Rehabilitering, habilitering och egenvård.
  Sju  -

Matriser

Sju
Akutsjukvård - Studieenhet 1

Akutsjukvård 200 poäng. Kurskod SJUAKU0

E
C
A
Förmåga att utvärdera, rapportera och dokumentera sitt arbete
När arbetet är utfört utvärderar eleven med enkla omdömen sitt arbete och resultat. Dessutom rapporterar och dokumenterar eleven i samråd med handledare sitt arbete. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När arbetet är utfört utvärderar eleven med nyanserade omdömen sitt arbete och resultat. Dessutom rapporterar och dokumenterar eleven efter samråd med handledare sitt arbete. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När arbetet är utfört utvärderar eleven med nyanserade omdömen sitt arbete och resultat. Dessutom rapporterar och dokumenterar eleven efter samråd med handledare sitt arbete När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Förmåga att arbeta utifrån lagar och bestämmelser
Eleven utför arbetet utifrån lagar och andra bestämmelser
Eleven utför arbetet utifrån lagar och andra bestämmelser
Eleven utför arbetet utifrån lagar och andra bestämmelser.
Förmåga att bemöta, kommunicera
Eleven bemöter, kommunicerar och samarbetar med viss säkerhet med andra i bekanta situationer.
Eleven bemöter, kommunicerar och samarbetar med viss säkerhet med andra i nya situationer.
Eleven bemöter, kommunicerar och samarbetar med säkerhet med andra i nya situationer samt anpassar vid behov sitt bemötande, sin kommunikation och sitt samarbete till ändrade förutsättningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: