Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Keramik och tryck år 7

Skapad 2020-01-16 14:43 i Torpskolan Lerum
Eleverna ska utefter egen idé designa ett fantasidjur bestående av två befintliga djur. Utifrån en egen skiss ska de arbeta i lera och glacera det färdiga föremålet. De ska även utefter en bild göra ett linoleumtryck.
Grundskola 7 Bild
Vi kommer att arbeta med linoleum tryck och Keramik

Innehåll

Avsnitt 1

1 Jag kommer att gå igenom kort lerkunskap samt olika tekniker. Du ska därefter, utifrån din skissa, arbeta med lera och skapa ett fantasidjur bestående av två befintliga djur. Du kommer även att få glacera det färdiga föremålet.

2 Jag kommer att visa och prata om olika trycktekniker och gå igenom hur man arbetar med linoleumtryck. Du ska utifrån en egen bild eller befintlig göra ett eget tryck i linoleum. det färdiga trycket fotar du av och lägger in på Google drive

Du kommer att redovisa ditt keramik arbete med en digital presentation som ska innehålla:

1 En bild på ditt färdiga djur med rubrik och namn

2 Skriv tre fakta om vad du vet om keramik och vad man ska tänka på när man arbetar med den.

3 Fota av din skiss och lägg in

4 Berätta hur du gjorde ditt djur och hur du arbetade med leran.

5 Vad är du nöjd med och vad kunde blivit bättre? Utveckla dina svar.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
    Bl
  • Centralt innehåll
  • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
    Bl  7-9

Matriser

Bl
Keramik och linoleum

Bild

E
D
C
B
A
Teknik
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Målen för E är uppfyllda och till övervägande del målen för C
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Målen för C är uppfyllda och till övervägande del målen för A
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Arbetsprocessen
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer genom att bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer genom att bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer genom att bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Reflektion
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då komplexa samband samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: