Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 1 VT20

Skapad 2020-01-16 15:35 i Maltesholmsskolan Stockholm Grundskolor
Matematik utifrån vårt läromedel; Favoritmatematik
Grundskola 1 Matematik
Under våren arbetar vi med matematik i många olika former. Till vår hjälp har vi bland annat läromedlet Favorit Matematik 1B. Målet är att du ska få repetera och befästa dina tidigare kunskaper samt gå vidare i arbetet med räknesätt och strategier i matematik.

Innehåll

Vad ska vi lära oss:

Text i kursiv stil är taget från Centrala innehållet i Lgr11.

Taluppfattning och tals användning

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange tal och ordning.

 • Naturliga tal 0-100
 • Markera tal på tallinjen 0-20
 • Naturliga tal 13-20, tal och antal
 • Fler, färre och lika många
 • Är mindre än, är större än <> inom talområdet 0-100
 • Jämna och udda tal

Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.

 • Tiobassystemet, ental, tiotal, växla tio
 • Talomårdet 0-100

Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.

 • Textuppgifter
 • Pengar 0-100
 • Elevnära situationer och anknytning till vardagen

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.

 • Samband addition och subtraktion, talfamiljer 3+4=7, 4+3=7, 7-3=4, 7-4=3.
 • Hälften och dubbelt
 • Talspråk/text, bild, uppgift
 • Räkneberättelser

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning  och överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.

 • Addition, tiotalsövergång från talen 2-9
 • Subtraktion, tiotalsövergång från talen 11-18
 • Tallinjen vid addition och subtraktion
 • Subtrahera och kontrollera 7-4=3 kontrollera 3+4=7

Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar.

 • Uppskatta mått i centimeter.

Algebra

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

 • Vilken term fattas? 2+_=3, 7-_=2
 • Bild som ersätter tal.

Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

 • Fortsätta ett geometriskt mönster, fortsätta mönster.
 • Uppfatta och fortsätta enkla talmönster ex. 10-20-30... 2-12-22...

Geometri

Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

 • Namn och bild för fyrhörning, triangel, cirkel, vinkel, sida, hörn, punkt, linje, sträcka
 • Jämföra figurer och se likheter och skillnader.

Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.

 • Geobräde
 • Begreppet vinkel
 • Tvådimensionella figurer

Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.

 • Rita av enkla figurer från rutsystem.

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

 • Analoga klockan, hel- och halvtimme
 • Mätning av tid, om en timme.
 • Ordna i tidsföljd.
 • Mätandets princip
 • Centimeter
 • Äldre måttenheter

Sannolikhet och statistik

Slumpmässiga händelser i experiment och spel.

 • Sannolikhet vid kast med tärning.

Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar.

 • Stapeldiagram, fylla i, jämföra.

Samband och förändringar

Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

 • Dubbelt så många.
 • Hälften så många.

Problemlösning

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

 • Problemlösning med vardagliga händelser.
 • Strategi för problemlösning.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

 • Räkneberättelser
 • Formulera matematiska uttryck

Hur ska vi arbeta?

Du ska få lyssna på genomgångar, arbeta laborativt, delta i diskussioner, spela spel, använda I-pad och arbeta med problemlösning samt färdighetsträna i din bok och på arbetsblad. 

På lektionerna måste vi:

Arbeta aktivt genom lyssna på genomgångar, delta i diskussioner, arbeta enskilt och i grupp.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: