Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religions around the world

Skapad 2020-01-16 15:42 i Bäckahagens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Engelska
Muntligt projekt om religioner i världen

Innehåll

 

 

You will prepare a PowerPoint presentation where you compare three major religions in the world. You can choose among Hinduism, Christianity, Islam, Judaism and Buddhism. In your comparison, you need to talk about certain points listed below. I may ask questions after you are done with the presentation.

N.B. You should only have keywords and images on your slides, a lot of text leads to a lower grade.

You will talk about the following points:

  • -          Holy places
  • -          Holy scriptures
  • -          Key persons: saints or prophets
  • -          Rules and principles governing life
  • -          Rituals
  • -          Festivities and holidays  
  • -          God / Gods
  • -          Views on homosexuality
  • -          Impact on our world today

 

Duration: around 5 minutes for each pupil.

 

Presentations will start on week 5

N.B. You must work efficiently both at school and at home

Sources and material used

This project is the result of an interdisciplinary collaboration between the English and the social sciences teacher. Reading and audiovisual material  is made available by the social sciences teacher in order to deepen pupils' knowledge about the topic both in English and Swedish. The students are also encouraged to inquire and research on their own. Both teachers are available for further guidance and help. 

Matriser

En
Religions around the world

F
E
D
C
B
A
Ordförråd/meningsbyggnad/ bindeord
Förmågan att formulera sig och kommunicera i muntlig framställning samt anpassa språket efter olika syfte, mottagare och sammanhang
når för närvarande ej kunskapskraven
formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
formulera sig till en viss grad varierat, tydligt och sammanhängande
formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande samt formulerar sig med ett i någon mån anpassat språk
formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande samt formulerar sig med viss anpassning
formulera sig varierat, tydligt och sammanhängande samt formulerar sig med viss anpassning
Uttal/flyt
Förmågan att formulera sig och kommunicera i muntlig interaktion (samtal) samt anpassa språket efter syfte, mottagare och sammanhang
når för närvarande ej kunskapskraven
uttrycka sig enkelt och begriplig samt kan i någon mån anpassa sitt språk
uttrycka sig relativt tydligt och begripligt med till en viss grad flyt samt kan uttrycka sig någon anpassning
uttrycka sig tydligt och begripligt och med visst flyt samt kan uttrycka sig med viss anpassning
uttrycka sig tydligt och med flyt, och kan uttrycka sig med viss anpassning
uttrycka sig tydligt och med flyt kan uttrycka sig med anpassning
Ordförklaring/ exempel/kroppsspråk
Använda språkliga strategier för att göra sig förstådd
når för närvarande ej kunskapskraven
kan välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategi som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
kan till en viss grad använda sig av fungerande strategier som löser problem i förbättrar interaktion r
kan välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
kan välja och använda sig väl fungerande strategier som löser problem och förbättrar interaktionen på ett relativt konstruktivt sätt
kan välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

VIKTIGT: SE BORT FRÅN BETYG SOM STÅR NEDENFÖR

F
E
D
C
B
A
Du behöver jobba med:
Uttal
Grammatik
Utvidga ordförråd
Struktur och innehåll av presentationen
vara mindre beroende av skriftligt stöd
Bindeord
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: