Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2020-01-16 16:03 i Enskede skola Stockholm Grundskolor
Forntiden
Grundskola 3 SO (år 1-3) Svenska Bild
Vi ska läsa om Nordens historia från istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Du kommer att få bekanta dig med en tidslinje. Du kommer att få lära dig ord och begrepp som hjälper dig att att berätta om stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Du ska ges tillfälle att diskutera och gemensamt reflektera kring hur livet skiljer sig idag från livet under forntiden samt hur människans sätt att leva och bo förändrades över denna tid.

Innehåll

Vad ska du få lära dig?

Du kommer att få...

 • …förklara vad en tidslinje innebär och vad de olika tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid betyder.
 • …beskriva de olika tidsepokerna istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
 • …kunskap om människans uppkomst.
 • …redovisar hur människor levde i de olika tidsepokerna.
 • …se spår från istiden och forntiden.
 • ...göra en hällristning med en bildteknik.

 

Hur ska vi lära oss?

 • gå ut i naturen för att leta efter tecken från istiden.
 • skriva ner och dokumentera människans utveckling.
 • måla en hällristning.
 • läsa och skriva faktatexter.
 • se filmer.
 • lyssna till olika genomgångar.

 

Hur ska du visa vad du kan?

 • Du deltar i samtal och diskussioner.
 • Du deltar aktivt i grupparbeten.
 • Du ska kunna förklara och samtala kring några centrala begrepp.
 • Skriva faktatexter.
 • Kunna peka ut några viktiga händelser på en tidslinje.

Centrala begrepp / nyckelord

 • Tidslinje
 • Forntid
 • Istid
 • Jägar- och samlarstenålder
 • Bondestenålder
 • Bronsålder
 • Järnålder
 • Hällristning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: