Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige åk 4

Skapad 2020-01-16 16:06 i Haverdals byskola Halmstad
Grundskola 4 Geografi
Nu är det dags för oss att fördjupa oss i geografiämnet och denna gång är det Sverige i synnerhet som vi ska titta på. Vi ska lära oss geografiska begrepp och "resa" genom Sverige tillsammans. Våra reseledare kommer att vara Holger Nilsson och ingenjör Mortensen från Geografens Testamente. Genom läsning, diskussioner och filmer lär vi oss namn på landskap, städer, berg och vattendrag. Vi fördjupar oss i olika naturlandskap, klimat och kartor.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor. 

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Det här ska vi göra

 • Läsa faktatexter
 • Titta på Geografens testamente
 • Reflektera 
 • Genomgång och diskussion i helklass
 • Titta på filmer
 • Arbeta med kartböcker
 • Arbete i grupp 
 • Enskilda arbetsuppgifter och i grupp
 • Genom att använda pedagogiska webbsidor för färdighetsträning av namngeografi och geografiska begrepp.

Det här ska vi bedöma

Ditt skriftliga och muntliga deltagande i det dagliga arbetet i klassrummet. 

 

Hur ska det bedömas?

Genom kontinuerlig bedömning via dialoger och diskussioner i undervisningen och i utförandet av olika uppgifter.

 

Begrepp:

geografi

lokalt

globalt

skala

fältstudier

geografi

globalt

lokalt

naturlandskap

kulturlandskap

hållbar utveckling

plats

landskap

naturresurs

karta

kompass

väderstreck

näringskedja

grundvatten

vattnets kretslopp

tidvatten

energikällor

fotosyntes

kalhygge

gradnät

längdgrad

breddgrad

ekvatorn

topografisk karta

tematisk karta

mental karta

morän

kulturskog

urskog

nationalpark

tätort

städer

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: