Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gräfsnäs 6-årsgrupp

Skapad 2020-01-16 16:12 i Gräfsnäs förskola Alingsås
Förskola
6 års samling Tema inför skolstart.

Innehåll

Läroplanen beskriver:

Utbildningen ska ta tillvara barnens egna erfarenheter, behov och det de visar intresse för. Men barnen ska också kontinuerligt utmanas vidare utifrån läroplanen genom att inspireras till nya upptäckter och kunskaper. Förskolan ska bidra till kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande samt förbereda för fortsatt utbildning. (s10)


“Det vi gör idag ska hänga ihop med det vi gjorde igår och ska göra i morgon.”

 

TA BORT STÖDTEXT NÄR NI FYLLT I

 

Syfte - varför?

Barnen börjar i förskoleklass till hösten och behöver vara förbereda inför detta.

 

 


Var är vi? (Utgångspunkt)

Barnen är nyfikna och vill lära sig mer om språk, matematik, teknik och motorik.


Vart ska vi.

Vårt mål är att barnen ska ha lärt sig :

Tal uppfattning Antal : veta hur många upp till 10, 10 kamraterna.

Former.

Mönster: Härma, följa instruktion.

Prepositioner.

Rim

Våga prata i grupp.

Sammansatta ord.

Skriva sitt namn.

Motorik : klippa,pennfattning.

Naturkunskap o teknik: experiment, känna till enklare begrepp och arter.

 

 


Vad och hur ska vi göra? - genomförande 

Våga prata inför varandra: Berättarsten, Beskriva saker i påse.

Skriva sitt namn och Konkret öva på prepositioner, målarbilder.

Öva på tal uppfattning. 10-kamraterna genom konkret övning, uppgiftsblad.

 

Dokumentation i Unikum av Miriam och Cecilia.

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veckoreflektion v 5 barnen skrev sitt namn och övade prepositioner konkret. De barnen som var med klarade att skriva namn och Över under bakom och vid sidan. Går vidare med att öva höger, vänster mitt emot och diagonalt.

V 6 Övade prepositioner,

V. 7 Sportlov inte många barn här

V. 8 Måndag Miriam ledig, Al möte på förmiddagen. Torsdag Våga prata inför andra, beskriva saker i påse, hur känns det, mm. Räkne övning 5. kompisar.

V. 9 Läges begrepp.

V.10

V.11

V12

V13 Experiment och matte hur många vattendroppar blir det på en 5 krona, hur fungerar ytspänning?

V14

V15 Vi plockade vitsippor räknade kronblad och satte dem i färgat vatten (blått rött grönt och svart) Vad kommer att hända?

V16. Promenad till slottsruinen hur många meter är slottet (Stegmättning) Kottar på rad, hur mäter vi och vems rad var längst och kortats?

V17

 

a)Vad sa, visade/gjorde barnen, vid aktiviteten eller efter

b) Hur bidrog vi som pedagoger och hur bidrog miljö/material till lärandet

c) Hur går vi vidare, vad kan vi tillföra?

 

Månadsanalys 

Syfte - följa upp progression i barnens lärande och utveckling OCH utvärdera vad i utbildningen vi tror bidragit till detta

Barnen kunde över under bredvid på och bakom, vänster och höger behöver de öva på mer ett barn kom på att om han har vänster handen i fickan så visste han vilken som var höger.

övade på att prata inför varandra, fick berätta vad som fanns i påsen, fungerade bra.

Alla kunde sina 5 kompisar. Fortsätter öva upp till 10 kompisar.

 

 

Barnen - Progression - (förändrat kunnande jämfört med innan)

Vad ser ni för utveckling/resultat utifrån er undervisning? Skillnad över tid?

Inom vilka olika områden utifrån Lpfö kan ni se att utveckling skett?

På vilket sätt har barnen haft inflytande i planeringen?

 

 

Vad av följande aspekter upplever ni har påverkat resultatet, vad har bidragit till lärande och förståelse?

  • Sättet vi organiserat på
  • Introduktion/genomförande
  • Pedagogernas förhållningssätt
  • Miljö material
  • Dokumentation och reflektionsmetod

 

Hur har vi gett gett flickor och pojkar samma förutsättningar att lära och utvecklas?

Hur har vi arbetat med tillgänglig lärmiljö för att möta alla barn vad har det gett för resultat?

Hur har vi arbetat med beslutade aktiva åtgärder har det gett resultat?

 

Vad blir vårt nästa steg, hur kan vi fördjupa/utveckla?

(ex, miljön, ev behov av ämneskunskap för att kunna fördjupa, utmana och stödja? Strukturer att utveckla för att möta alla barn? Utveckla dokumentationsmetoder?)

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: