Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

RE Buddhism åk 6

Skapad 2020-01-16 17:58 i Parkskolan Kristianstad
Buddhism
Grundskola 6 Religionskunskap
Buddhism är en världsreligion som dominerar stora delar av Asiens religiösa liv. *Hur uppkom denna religion? *Vilka begrepp använder de sig av? *Hur ser det religiösa utövandet ut inom buddhismen?

Innehåll

Undervisningens mål

När du har arbetat med det här kapitlet ska du veta mer om:

 • Siddharta Gautama - hans liv och hur han blev en upplyst Buddha
 • Varför gudar inte är så viktiga och hur man får svar på livets frågor
 • Nirvana och hur man slipper återfödas och lida
 • Hur det är att leva som buddhist och de åtta stegen som är en hjälp på vägen
 • Vilka begrepp som är förknippade med Buddhism

Arbetssätt:

 • Vi läser texter om religionen och diskuterar dessa i klassen.

 • Vi svarar på frågor och övar på begrepp som används inom religionen.

 • Vi diskuterar och reflekterar över hur det religiösa utövandet ser ut inom religionen.

Bedömning:

Vi avslutar arbetsområdet med ett prov, men också deltagandet på lektionstid ligger till grund för bedömningen.

Uppgifter

 • Resultat prov buddhismen

 • Resultat prov buddhismen

 • Begrepp buddhismen

 • Begrepp buddhismen

 • Instuderingsfrågor

 • Instuderingsfrågor

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6

Matriser

Re
Buddhism

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Världsreligionerna
Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Samband mellan uttryck & tankegångar
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på utvecklande samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på välutvecklade samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Begrepp
Eleven kan 6 begrepp förknippade till Buddhism.
Eleven kan 8 begrepp förknippade till Buddhism.
Eleven kan 12 begrepp förknippade till Buddhism.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: