Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt - LÄS! - Åk 5 Parläsning

Skapad 2020-01-16 19:22 i Svaleboskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Läsförståelse
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk
Projekt med läsning av skönlitterära böcker. Eleverna arbetar i par och väljer gemensamt en bok som de sedan läser tillsammans.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Syftet med arbetet är att utveckla läsförståelse, läsflyt och uthållighet i läsningen.

Undervisningens innehåll: Vad?

Se kopplat centralt innehåll nedan.

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi kommer under en period på 4 veckor under vårterminen att arbeta med läsning och läsutveckling. Läsningen och språket ligger till grund för alla ämnen i skolan och även om alla är på olika steg i sin läsförmåga kan alla utvecklas från där de är.

 

Arbetet kommer mestadels att ske med hjälp av skönlitterära böcker. Ni kommer att läsa i skolan på längre lektioner än ni brukar läsa på. En viss del av läsningen är högläsning där ni läser för er läspartner. Då tränar ni på att få flyt och inlevelse i texten. En annan del är att ni gemensamt diskuterar bokens innehåll och hur ni tänker kring den med hjälp av läsförståelsefrågor. Era tankar och resonemang dokumenterar ni i ett häfte.

 

Böckerna ska vara utlästa ett visst datum och om tiden i skolan inte räcker behöver ni läsa hemma också.

Som avslutning kommer alla att skriva varsin recension/bokrapport som ska lämnas in där ni ska visa att ni kan sammanfatta innehållet i er bok, beskriva vissa delar noggrannare, tolka vad budskapet är i boken, göra text-kopplingar och beskriva vad ni tyckte om boken.

 

Dessa delar är en del av kunskapskravet i svenska. Se kunskapskravet på A-nivå nedan.

 

Centrala begrepp

text-kopplingar

 

kapitel, inledning

 

titel, författare

 

sammanfattning

 

omslagsbild

 

(huvud-)karaktärer

 

utspelar sig

 

huvudproblem

 

illustration

 

uppbyggd

 

genre

 

Kunskapskrav (för år 6)

Se kopplade kunskapskrav nedan.

Bedömning

Läsförståelsefrågor där eleverna får testa sina strategier.

Skriva en recension.

Utvärdering

Eleverna utvärderar arbetet och arbetssättet så att vi kan förändra det till nästa gång vi genomför projektet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Sv  A 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  A 6

Matriser

Sv SvA
Läsförståelse

inte än
Till viss del
ja
Du förstår vad du läser, både helheten och detaljer.
Du kan resonera om det du/vi läser och göra textkopplingar.
Du kan läsa med flyt.
Du kan sammanfatta en bok du läst.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: