Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Privatekonomi åk 8 VT 2020

Skapad 2020-01-16 20:27 i Trönningeskolan Halmstad
Grundskola 8 Samhällskunskap
Under vecka 4-7 kommer vi jobba med ekonomi. Ekonomi betyder hushållning. Man hushåller med de resurser=pengar man har. Att hushålla innebär att vara klok och tänka sig för när man använder sina pengar. Ekonomi handlar alltså om att ta hand om sina pengar och se till att utgifterna inte blir högre än inkomsterna. Privatekonomi handlar om dina och din familjs pengar. Det är viktigt att du redan som ung lär dig ta hand om dina pengar, så att du sedan som vuxen klarar av att sköta din familjs ekonomi bra.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas.

Syftet med det här arbetsområdet är att du ska:

-få mer kunskap om hur den privata ekonomin fungerar och hur man på bästa sätt kan sköta sin privatekonomi.

-förstå och kunna använda vanligt förekommande begrepp inom privatekonomi.

-resonera kring ekonomins betydelse för dig som privatperson och din familj.

- kunna sätta sig in i andra människors livssituation utifrån deras skilda ekonomiska förutsättningar

Bedömning - vad och hur.

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

- beskriva hur den privata ekonomin fungerar och hur man på bästa sätt kan sköta sin privata ekonomi.

- använda de viktiga begrepp som finns inom privatekonomin.

- I grupp samarbeta kring hur en familjs privata ekonomi kan skötas på bästa sätt.

I grupp kunna sätta dig in i olika ekonomiska situationer och på bästa sätt lösa dem.

Planering

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att varva genomgångar med eget arbete samt grupparbete.

Arbeta med viktiga begrepp.
frågor att kunna besvara_

1. Vad betyder begreppen? ( se lista Google Classroom)

2. Vilka olika ekonomiska nivåer finns det?

3, Jämför självhushållning och penninghushållning när det gäller arbete, mat, kläder, bostad och hur man blir rik.

4. Vad finns det för olika typer av hushåll?

5. Vilka är hushållens största inkomster och utgifter. 

6. Vad är disponibel inkomst och hur räknar man ut det?

7. På vilket sätt kan dina inköp påverka miljön?

 

mer info finns på Google Classroom

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
samhällskunskap åk 8 vt 2020

E
C
A
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: