Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik , Taluppfattning och skriftliga räknemetoder v. 4-8

Skapad 2020-01-16 20:48 i Hökarängsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 3 Matematik
Under vecka 4-8 kommer vi att arbeta med arbetsområdet: Taluppfattning och skriftliga räknemetoder. Du kommer bl.a. att få lära dig om positionssystemet, avrundning, multiplikation med 10, 100 och 1000 samt additions- och subtraktionsuppställningar.

Innehåll

Taluppfattning och skriftliga räknemetoder

Mål:

  • Läsa och skriva tal med tusental, hundratal, tiotal och ental (t.ex. Etttusentvåhundratrettiosex = 1236)
  • Dela upp stora tal i talsorter (t.ex. 3465 = 3000+400+60+5)
  • Veta hur mycket de olika siffrorna i talen är värda (t.ex. att 3:an i talet 1236 är värt 30 och i talet 3755 är värt 3000). 
  • Använda huvudräkning (addition och subtraktion) med tal upp till tusental.
  • Jämföra och storleksordna tal upp till tusental (t.ex.1036 < 1100 och 9100 > 9001).
  • Placera ut tal upp till tusental på en tallinje.
  • skriva talföljder med en-, tio-, hundra- eller tusentalshopp (t.ex. 1337 - 1437 - 1537 - 1637 eller 8950 - 8970 - 8990 - 9010).
  • Avrunda ett stort tal till närmaste tio- eller hundratal (t.ex. 87 är ungefär lika med 90 eller 372 är ungefär lika med 370).
  • Använda tecknen: ungefär lika med , större än >, mindre än <, lika med =.
  • Multiplicera ental med 10, 100 och 1000 (t.ex. 3 x 10 = 30 eller 7 x 100 = 700 eller 9 x 1000 = 9000).
  • Använda additionsuppställning med minnessiffra med tal upp till tusental.
  • Använda subtraktionsuppställning med växling med tal upp till tusental.
  • Skriva uttryck och svar till textuppgifter (t.ex. till uppgiften: "Kalle köper 4 glassar. Glassarna kostar 7 kronor styck. Han betalar med en femtiolapp. Hur mycket får han tillbaka?" skriver eleven uttrycket och svaret: 4 x 7 = 28, 50 - 28 = 22, svar: 22 kr.).
  • Räkna uttryck med flera räknesätt i rätt ordning (t.ex. 2+3x3 = 2+9 = 11).

Arbetssätt

  • Elevaktiva genomgångar
  • Gemensamt arbete
  • Enskilt arbete
  • Pararbete

Begrepp att kunna: 

Positionssystemet, talsorter, tiotusental, tusental, hundratal, tiotal, ental, siffror, värde, addition, subtraktion, multiplikation, additionsuppställning, subtraktionsuppställning, växling, minnessiffra, term, summa, differens, jämföra, avrundning, tallinje, närmast, föregående, ungefär lika med-tecken, större än >, mindre än <, talföljd, uttryck, prioritering.

Bedömningsunderlag:

  • Delta aktivt på lektionerna
  • Test i slutet av arbetsområdet
  • Nomp

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
    Ma  1-3
  • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
    Ma  1-3
  • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
    Ma  1-3
  • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
    Ma  1-3
  • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
    Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: