Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa arbetsområde 2 för åk 5

Skapad 2020-01-16 20:52 i Haverdals byskola Halmstad
Grundskola 5 Idrott och hälsa
Under denna perioden kommer vi att arbeta med att lära oss planera och leda olika aktiviteter i ämnet idrott och hälsa. Vi kommer också arbeta med grovmotoriska rörelser i olika aktiviteter. Du kommer att utveckla din förmåga att planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter. Ett långsiktigt syfte med idrott och hälsa är att du som elev ska kunna ta hand om din egen träning. Du kommer att få kunskap i hur man planerar en hel lektion och andra aktiviteter för andra elever i olika åldrar. Vid din planering är det viktigt att ta hänsyn till alla elever som ska delta.

Innehåll

 

 MÅL: 

 • du ska tillsammans med en kamrat planera och praktiskt genomföra en lektion och ett större arrangemang för flera elever 

 • förebygga risker vid fysisk aktivitet 

 • med ord och begrepp för och samtal om upplevelser i olika fysiska aktiviteter och träningsformer. 

 • du ska röra dig allsidigt i olika fysiska sammanhang 
   
  Bedömning: 

 • på hur väl du anpassat din planering för att ge alla möjlighet att delta i de olika aktiviteterna   

 • på vilket sätt du kan förklara för dina kamrater hur de utför de olika aktiviteterna utan att de 

 •  riskerar att skada sig att du deltar i samtal om idrotten i olika sammanhang 

 • på vilket sätt du aktivt deltar i redskapsbanor, lekar och spel i grovmotoriska grundformer med sammansatta rörelser. 
   
   
  Undervisning: 
  För att du ska få möjlighet att lära dig det här ska vi under lektionstid prata om varför man har uppvärmning och vilka olika skaderisker som kan förekomma. Du kommer att få möjlighet att träna sammansatta grundformer i olika redskapsbanor,  och i olika spel. 
  Vi kommer att prata om hur ett lektionsupplägg kan se ut och vilket syfte man har med de olika delarna. Vi kommer att ta upp hur man anpassar sin planering så att alla kamrater kan delta i de olika aktiviteterna.  
  Planeringen ska redovisas skriftlig, muntligt och praktiskt. Du kommer att få utvärdera din insats och innehållet i din lektion med din lärare i idrott. 
   
  Som sista årselev på denna skola planerar du även en halv friluftsdag för alla elever på skolan. Du ska tillsammans med dina kamrater i din grupp planerar för elever från Förskoleklass till år 4 och anpassa olika aktiviteter under ca. 15 min à 6 grupper, detta brukar vi kalla 5:ans dag. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: