Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värmelära

Skapad 2020-01-17 07:36 i Östra skolan Hudiksvall
Grundskola F Fysik
Under detta område kommer vi jobba bland annat med temperatur, värmetransport och meteorologi. Ni kommer vissa era kunskaper genom att laborerar, skriva labbrapport, vara aktiv i klassrumsdiskussioner och genomföra läxförhör och prov.

Innehåll

Värmelära

Mål till dig som elev

När du har arbetat med avsnittet kan du:

Temperatur

 • veta vad som menas med värme

 • veta hur värme påverkar olika material

 • känna till celsius-, fahrenheit- och kelvinskalan

 • känna till begreppet värmeenergi

Värmetransport

 • känna till ett ämnes olika faser

 • känna till fasövergångarna smältning, stelning, kokning och kondensering

 • känna till hur värme kan transporteras

Meteorologi

 • veta hur solen skapar väderlek på Jorden

 • kunna tyda en väderkarta

 • veta hur högtryck och lågtryck bildas

 • kunna förklara några väderfenomen

 • förstå skillnaden mellan väder och klimat

 

Centralt innehåll:

Kapitlet fokuserar på följande centrala innehåll från kursplanen:

 

-Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.

 

-Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.

 

Bedömning

Vi kommer bedöma din förmåga att:

- förstå och använda centrala begrepp

- dokumentera

- laborera

 

Hur ska du visa vad du har lärt dig?

 • Genom att laborera och skriva labbrapport.

 • Vara aktiv vid klassrumsdiskussioner.

 • Genomföra läxförhör/prov.Undervisning

Du ska få övning i att:

 • läsa och tolka faktatexter

 • laborera

 • dokumentera

 • göra jämförelser och dra slutsatser

 

Undervisningen kommer att ske på följande sätt:

- Föreläsningsform där eleverna har möjlighet att ställa frågor och föra diskussionen framåt.

- Instuderingsuppgifter(Kan du frågor? mm) som görs både individuellt och i smågrupper

- Laborationer i mindre grupper

 

Laborationer:

LedningsförmågaFilm om värme

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.
  Fy  7-9
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
  Fy  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: