Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA Ljus

Skapad 2020-01-17 07:44 i Knekten förskola Flen
Förskola
Vi leker med skuggor, ljus som reflekterar, ljusets färger och växter och ljus.

Innehåll

Bakgrund: Vi har uppmärksammat att barnen pekat  på och kommenterat om skuggor och reflekterat ljus inne på avdelningen. Därför blir det vårt nästa tema inom NTA.

Syfte: Att undersöka och utforska och få förståelse för fysikaliska fenomen som skuggor, ljusets flektion och färger, samt ljusets betydelse för växter.

Mål: Att barnen vågar ställa hypoteser innan experimenten om vad de tror ska hända. Att barnen efter aktiviteten kan berätta för varandra om vad de upplevde.

Metod: Vi använder oss mestadels av NTA- pärmen :Ljus och experimenten som finns i den, men söker även på internet efter olika material. Barnen är indelade i två grupper på eftermiddagar och har NTA under två av dessa.

Vi kommer bland annat att undersöka skuggor med hjälp av ficklampor,solen, kroppen och olika leksaker och naturmaterial.

I samband med reflekterande ljus undersöker vi reflexer och samtalar med barnen om varför vi ska använda dessa. Vi letar spegelbilder i naturen och experimenterar med speglar, för att se hur speglade föremål kan ändra form.

När vi undersöker ljusets färger, använder vi oss av prismor, vatten och cd-skivor för att skapa regnbågar.

Vi gör olika experiment med odlingar för att se hur ljuset påverkar växterna.

 

Dokumentation: Barnen fotograferar experimenten och vi samtalar om dessa på våra "torsdags- samlingar", där vi reflekterar tillsammans med barnen om veckans aktiviteter.

Uppföljning/utvärdering: Vi pedagoger följer upp experimenten för att se vad som fungerade bra/ behöver förändras och vad barnen samtalat om.

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: