Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogiska måltider - Barns inflytande och självständhet

Skapad 2020-01-17 08:08 i Myran Dibber Sverige AB
Förskola
Den pedagogiska måltiden ger barnen möjlighet att öva på att vara självständiga, lita på sina egna förmåga, att samarbeta och öva på turtagning. Vi vill väcka barnens nyfikenhet kring maten vi äter och vilken inverkan maten har på vårt välbefinnande.

Innehåll

Bakgrund

Barnen har visat stort intresse av att ha inflytande över matsituationen genom att vilja hälla på sin mat och dricka själva, skrapa och duka av borden, spraya och torka av borden och köra vagnen till köket. 

Mål

Vår mål med de pedagogiska måltiderna är att barnen ska känna en tilltro till sin egna förmåga att ta eget ansvar över sig själv och andra, få ett ökat inflytande, utveckla sin finmotorik och få ett större ordförråd samt få grundläggande kunskaper om mat, vart den kommer ifrån, kunna samtala om smak, lukt och känsel i förhållande till den mat vi äter. Samt förstå matens inverkan på vår kropp.

Genomförande

Vi är fyra pedagoger som sitter med 4-7 barn per bord. Vi sitter utspridda på avdelningen för att få till en lugn och stressfri matstund. Dukningen ansvaras av en pedagog och avdukningen ansvarar barnen för på respektive bord. Ett barn presenterar maten för de övriga vid matbordet och får hjälp av en pedagog vid behov. Barnen övar på att ta ansvar genom att skicka runt matkarotterna, salladsskålen, vattenkannan/mjölkpaketet till varandra, skrapa av sin tallrik, hjälpa till vid avdukningen samt köra tillbaka matvagnen till köket.  

Vi övar på att vänta och ha tålamod tills alla kompisar är färdiga, vi övar på vårt bordsskick genom att använda bestick, sitta stilla vid matbordet, ställa glaset ovanför tallriken m.m. Före, under och efter måltiden samtalar vi med barnen om hur mycket mat som är lämpligt att lägga på tallriken och hur mycket vi behöver dricka. Vi använder oss flitigt av begreppet "lagom" under våra måltider.

Den pedagogiska måltiden på förskolan är en bra möjlighet för barnen att smaka och utforska olika maträtter. Därför är det upp till oss pedagoger att göra matstunden till en positivt upplevelse för barnen där mat betraktas som något nödvändigt men att poängtera att man inte behöver tycka om alla mat som serveras utan att det räcker med ett litet smakprov. 

 

 Dokumentation/utvärdering

Vi kommer att dokumentera varje barns enskilda utveckling på deras individuella lärlogg. Dokumentationen kommer att ske i början och i slutet av varje termin och kommer tas i form av bilder. Vi i arbetslaget kommer att utvärdera hur det gått och vad vi kan förbättra. 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: