👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sångsamlingar

Skapad 2020-01-17 08:09 i Klöverstugans förskola Svedala
Förskola
Att sjunga är språkfrämjande, hälsosamt och skapar gemenskap och glädje.

Innehåll

Pedagogisk planering Fröhuset och Klöverstugans förskolor

 

Upprättat den 17/1-2020 av Petra


Var är vi? (Nuläge/syfte) 

Barnen tycker om att sjunga och spela instrument. Vill ge dem mod att våga sjunga och visa hur man kan sjunga, dvs- starkt - svagt, höga toner - låga toner, med olika röster, med rörelser, med instrument, skapa egna texter, med olika innehåll. Men främsta syftena är att stärka språket, skapa gemenskap och glädje. Det är även hälsofrämjande att sjunga för det händer positiva saker i kroppen när man sjunger och man får massor av luft i lungorna.


Vart ska vi? (Mål, förmågor, vad vill vi se när vi har arbetat med området?) 

Kärnämne: Minne - att komma ihåg och uppleva förväntan. Lagring av upplevelser och erfarenheter. 

Mål och vad vill vi se när vi arbetat: Att barnen vågar sjunga och spela och att de lär sig sjunga och spela instrument tillsammans i grupp.


Hur gör vi? (Planera/genomför/dokumentation/reflektion) 

Skapar flera sångstunder med olika innehåll som matematik, rörelse, musikkunskap, djur. Sångstunderna ska ha en tydlig början och ett tydligt slut. Vi börjar alltid med en eller två Hej-sånger och avslutar alltid med Drakens dans. 

Olika sånger som man kan använda sig av beroende av vilket innehåll sångsamlingen ska ha:

HEJ-sånger:

 

Hej God dag! (rörelser: klappa, stampa, skaka rumpan, flossa)

Hej hej, nu sjunger vi en sång (rörelser: klappa, stampa, dansa, hoppa, smyga)

Hej allihopa

Hej-på-dig-sång

 

Värdegrundssånger:

Tillsammans

Alla vill ha en kompis 

Hej, vad kul att se dig 

Hej-på-dig-sång 

Vi ska sjunga nu!

Under samma himmel

Örat lyssnar

Ljudfångaren

Prata, lyssna och förstå

Bästiscalypso

Tokiga visan

Broder Jakob på olika språk

 

Rörelsesånger: 

Trampeland (rörelser: trampa, klappa, hoppa, snurra, skaka rumpan, flossa)

Snögubbar

Moster Ingeborg

Björnarnas cha-cha

Jag vill röra på min kropp

Sabokoaja

Klappa händerna

 

Matematiksånger: 

Tumme, hand, knoge, tand (bubblig mun, pussig mun, pruttig mun, plutig mun, vickig mun, bläig mun)

Tio små indianer

Formkompisarna

 

Musikkunskapssånger – (Här kan vi ta fram instrument)

Hej allihopa! (Här kan man sjunga starkt och svagt för att höra skillnaden och ta in musikspråket forte och piano)

Vi sitter här och skramlar (här spelar vi också starkt och svagt och man kan ta fram en sorts instrument eller olika så att man skickar runt och provar på de olika instrumenten)

Barnens val (barnen väljer vilka sånger vi ska spela medan vi spelar på instrumenten)

Quistegubben/-gumman (här sjunger vi och gör rörelser från långsamt till snabbt så det blir olika tempo)

Tre gånger om året (här använder vi pipiga, skräniga röster i tredje versen när vi ska vara hönskör)

 

Jag spelar mörk ton på gitarren och då förvandlas barnen till stenar som ligger på golvet och ändrar sedan till att spela en ljus ton så förvandlas barnen till träd som sträcker sig mot taket. (tränar att höra skillnad på mörka och ljusa toner)

 

Dokumenteras med lärloggar på gruppnivå och om man ser ett förändrat kunnande även på individnivå.

Delaktighet och inflytande - ta fram en sångpåse med olika figurer eller djur i så kan barnen välja vilka sånger vi ska sjunga

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18