Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I Da Vinci fotspår

Skapad 2020-01-17 08:34 i Förskolan Athena Fristående förskolor
Förskola
Vi går i Da Vincis fotspår och upplever hans konstverk. Vi skapar och getaltar egna alster utifrån hans kända konstverk Mona Lisa och Vitruvianska mannen.

Innehåll

Da vinci är en känd konstnär, uppfinnare, matematiker och vetenskapsman. Ett av världens mest kända konstverk är Mona Lisa som gestaltar en ung dam. Porträttet är huvudsakligen hållet i bruna, guldbruna och blågröna toner. Bilden är tecknad med fulländat mästerskap. Ett utav hans kända konstverk är den Vitruvianska mannen som  föreställer en naken mansfigur med kroppen i två positioner lagda ovanpå varandra. Manskroppen har utsträckta armar och ben och är inskriven i en cirkel och i en kvadrat.  

Syfte

Vi har valt att lägga fokus på Da Vincis konstnärsskap och matematiska förmåga.

Vi vill utveckla barnens förståelse för former och mönster samt resonera matematiskt om detta.

I förskolans uppdrag ingår att överföra och utveckla ett kulturarv - värden, traditioner och historia, språk och kunskaper - från en generation till nästa. Barnen ska få möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika utrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Detta inbegriper att barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom olika material och tekniker.

 

 

Metoder:

Upptakt: Former - leta former på gården. Vi skapar grupper som får varsin form att leta efter. Gruppen får i uppdrag att ta kort på formerna de hittar samt göra kollage av korten som vi skrivet ut.

 

-Vitruvianska mannen (Teckningen föreställer en naken mansfigur med kroppen i två positioner lagda ovanpå varandra. Manskroppen har utsträckta armar och ben och är inskriven i en cirkel och i en kvadrat)

 

-Formerna Cirkel och Kvadrat i huvudsak - skapande samt bygg och konstruktion

 

- Sång om formerna - Skapa egna formfigurer (Kaj Kvadrat, TimTriangel och Cilla Cirkel)

 

- Måla av Monalisa -göra sitt egna konstverk. (De mjuka övergångarna mellan ljus och skugga syns tydligt i hans verk Mona Lisa. Denna teknik har utvecklats och prövats fram av Leonardo alldeles på egen hand).

 

-klassisk musik- bakgrundsmusik vid skapande. 

 

Vi ska använda strategin EPA (enskild-par-alla) inom kooperativt lärande. Barnen ska först få träna på att tänka själva, sedan delge sin tanke till sin "knäkompis"/axelkompis genom att vända sig knä mot knä eller sitta axel mot axel, två och två när de pratar med varandra. Sedan har alla knäkompisars tankar lyfts i helgrupp. Detta har varit väldigt givande och barnen utvecklas av och med varandra.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: