Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hus i två punkt perspektiv

Skapad 2020-01-17 08:58 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Bild
Här ska vi lära oss att teckna byggnader exteriört. Syfte är att du ska kunna med hantverksmässiga tekniker skapa en bild med djup. Innehållet i bilden, kan du delvis välja själv. Men grunden är minst et hus, väg, fönster, en bakgrund.

Uppgifter

 • Tvåpunktsperspektiv

 • Två punktsperspektiv

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9
 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 9
 • Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 9
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 9
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 9
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
  Bl  E 9

Matriser

Bl
Hus i två punkt perspektiv

Rubrik 1

Mål
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar du former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt. DU kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. DU kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Nivå 2
på ett i huvudsak ett i huvudsak fungerande sätt. bidra till att utveckla idéer ge enkla omdömen
Nivå 3
på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då på ett relativt väl utveckla delvis egna idéer ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen
Ny nivå
på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt väl fungerande sätt. arbetet utveckla egna idéer ge välutvecklade omdömen o
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: