Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering VT-20, Skogen (Miljö, Matematik)

Skapad 2020-01-17 09:23 i Gemensamt LiCa förskolor LiCa förskolor
Förskola
I vår barngrupp är de flesta barnen 2 och 3 år. För att bygga upp en trygghet bland barnen så kommer vi att fortsätta gå till ”vår” skog vid fotbollsplanen i Bärby Hage. Barnen är nyfikna på olika insekter och djur vilket vi vill ta tillvara och kommer att se vad som fångar deras intresse i skogen.

Innehåll

Syfte – Vi vill med hjälp av natur och miljö väcka barnens intresse för matematik och hållbar utveckling.

 

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

 • visar intresse och ställer frågor om djur, natur, miljö och hållbarutveckling.
 • visar intresse, ställer frågor och använder matematik för att undersöka och reflektera över lösningar och problemställningar.
 • använder sig av matematiska uttryck och begrepp i den dagliga verksamheten.

Metod, och material Hur gör vi?

Metod - Vi kommer försöka gå till samma ställe varje gång. Vi planerar olika aktiviteter utefter vad barnen visar intresse för. Vi vill uppmuntra dem att intressera sig för djur, natur, miljö och hållbar utveckling. I vårt arbete kommer vi också använda oss av olika matematiska övningar och experiment. När vi är i skogen kommer vi att dela in barnen i mindre grupper när vi gör olika saker. Ibland efter ålder och ibland efter intresse.

Förutsättningar -  Vi kommer under vårterminen att gå till skogen på tisdagsförmiddagar med hela barngruppen. När vi ätit vår matsäck delar vi barnen i mindre grupper och är på lite olika ställen i skogen. Ansvarig för planeringen är Jessica och delvis Ida.

Dokumentation - Hur ska vi dokumentera? Observationer, iPad, film, text.

Vad ska vi dokumentera? Barnens tankar och reflektioner som vi sedan plockar upp och arbetar vidare med i barngruppen.

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: